Giải mộng số đề p10

 • KQXS QUẢNG NGÃI
 • 901 Ra đa45 – 54
 • 902 Ra suối mưa to35 – 53
 • 903 Rắn bơi21 – 82
 • 904 Rắn cắn14 – 59 – 95
 • 905 Rắn cắn gót chân57
 • 906 Rắn cắn người43 – 73
 • 907 Rắn đất38 – 78
 • 908 Rắn đuổi69
 • 909 Rắn hai đầu15 – 51
 • 910 Rắn quấn05 – 15 – 51
 • 911 Rắn quấn chân96
 • 912 Rắn quấn người49 – 97
 • 913 Rắn rết00 – 20 – 28 – 40 – 82
 • 914 Râu03 – 53 – 07 – 75
 • 915 Râu mọc dài25 – 57
 • 916 Rệp26 – 64
 • 917 Rổ đỗ28 – 48 – 68 – 86
 • 918 Rổ trứng70 – 30
 • 919 Rơi kính đeo32 – 89
 • 920 Rơm rạ36 – 78
 • 921 Rồng bay57 – 34
 • 922 Rùa56
 • 923 Rùa biển87
 • 924 Rửa chân86 – 68
 • 925 Rụng cả hàm răng03
 • 926 Rụng một chiếc răng31
 • 927 Rụng răng31 – 32 – 52 – 62
 • 928 Sấm sét94 – 95 – 54
 • 929 Sang nhà láng giềng42 – 43 – 64
 • 930 Sao trên trời33 – 38
 • 931 Sắt93 – 58
 • 932 Say rượu35 – 45 – 90
 • 933 Sinh đẻ27 – 56
 • 934 Sinh lí hai người02 – 22
 • 935 Sổ điểm30 – 35
 • 936 Sợ ma75 – 23 – 96
 • 937 Sổ rách bìa45 – 49
 • 938 Sổ sách38 – 88
 • 939 Sông ngòi42
 • 940 Sư sãi bắt đồn76 – 46
 • 941 Sư tử87
 • 942 Sửa lại hố sí79 – 70
 • 943 Súng ak86
 • 944 Súng b4018 – 64
 • 945 Súng bắn dài68
 • 946 Súng hơi00 – 97
 • 947 Suối nước đục09 – 18
 • 948 Suối nước trong41 – 47
 • 949  Sụt lở09 – 13
 • 950 Tai nạn00 – 07 – 70 – 46
 • 951 Tai nạn ô tô69 – 54
 • 952 Tai nạn tàu hỏa07 – 26
 • 953 Tai nạn xe máy95
 • 954 Tắm bồn61 – 82 – 76
 • 955 Tắm nước lạnh61 – 86
 • 956 Tắm nước trong16 – 61
 • 957 Tắm sông94 – 76
 • 958 Tàn sát05 – 59
 • 959 Tảng đá20 – 40 – 60 – 80
 • 960 Tập võ70 – 72
 • 961 Tầu bay10 – 11
 • 962 Tàu biển11 – 70 – 90
 • 963 Tầu hỏa74 – 72
 • 964 Tàu thủy11 – 16
 • 965 Tàu thủy cháy38 – 83
 • 966 Tẩy rửa62 – 41 – 10 – 01
 • 967 Tên lửa01
 • 968 Thạch thùng32 – 72
 • 969 Tham ăn69 – 84
 • 970 Thẩm phán quan tòa24 – 89
 • 971 Thần chết83 – 93
 • 972 Thần tài36 – 39 – 79 – 10
 • 973 Than thở90 – 95
 • 974 Thằng điên74 – 75
 • 975 Thằng hề03 – 08
 • 976 Thằng ngốc29 – 90
 • 977 Thành lũy40 – 45 – 54
 • 978 Thanh sắt19 – 09
 • 979 Thất vọng12 – 71 – 64
 • 980 Thấy bể nước87 – 54 – 61
 • 981 Thầy bói14 – 64 – 49
 • 982 Thấy có nước mà không người tắm32 – 64 – 68 – 37
 • 983 Thày cúng46
 • 984 Thấy dây dầu39
 • 985 Thấy người bé nhỏ45 – 61
 • 986 Thấy người bị ám sát22 – 37
 • 987 Thấy người bị treo cổ95 – 97
 • 988 Thấy người cao lớn21 – 32
 • 989 Thấy người còn trẻ64 – 78
 • 990 Thấy người đi dạo32 – 89
 • 991 Thấy người đội mũ56 – 89
 • 992 Thấy người đốt làng06 – 21 – 48
 • 993 Thấy người mua68
 • 994 Thấy người to béo25 – 75 – 74
 • 995 Thấy tiền02 – 52 – 82
 • 996 Thấy treo cổ nhiều người86
 • 997 Thấy xác chết04 – 60
 • 998 Thèm khát tình yêu86 – 31
 • 999 Thi đỗ26 – 28
 • 1000 Thi thố00 – 62