Chia sẻ cách để dễ trúng lô đề P.1

I. Một số khái niệm về số trong kqxs cơ bản cần hiểu để tính toán lô đề:

1. Khái niệm Bóng là gi:

 • 1 có bóng là 6
 • 2 có bóng là 7
 • 3 có bóng là 8
 • 4 có bóng là 9
 • 5 có bóng là 0

2. Vòng lặp âm dương ngũ hành ( ở đây chỉ quan tâm tới sự tương sinh):

 • kim = 2
 • mộc = 5
 • hỏa = 3
 • thủy = 1
 • thổ = 4

Như vậy chiếu theo bóng ta có:

 • kim = 7
 • mộc = 0
 • hỏa = 8
 • thủy = 6
 • thổ = 9

Kim -> Mộc -> Hỏa -> Thủy -> Thổ -> Kim – Tức là : 2 -> 5 -> 3 -> 1 -> 4 -> 2 và 7 -> 0 -> 8 -> 6 -> 9 -> 7

3. Giải đặc biệt:

a. 2 số cuối của giải đặc biệt. Ví dụ: 07846 -> 2 số cuối là 46

b. Tổng của giải đặc biệt: Ví dụ: giải đặc biệt là 12345 -> Tổng=1+2+3+4+5=17

II. Cách tính:

Ta xét kết quả trong 2 hôm để đánh hôm thứ 3.

Giả sử ngày Đầu (Ngày thứ nhất) có 2 số cuối là 58 -> ta suy ra ngày thứ 3 sẽ có 36 ( vì 5->3 ; 8->6)

VD cụ thể hơn: hôm nay Đề về 32 -> ngày kia sẽ có lô 15 (vì 3->1; 2->5)

Tuy nhiên, cách tính này chỉ tương đối chính xác với các giải đặc biệt ngày thứ Nhất có Tổng từ 20->30

Để tiện cho việc trình bày, tôi sẽ đưa ra một số quy định:

 • Gọi đề ngày 1=MN
 • Đề ngày 2=CD
 • Lô ngày 3 (dự đoán được) = AB

Trong cùng một số thì A, B là khác nhau. Nhưng ở 2 ngày khác nhau thì có thể giống nhau

Ví dụ: MN=35 (3#5) CD=39 (3#9, C=M), xin nhớ ở đây là CD chưa có quan hệ gì với nhau.

Sau đây ta sẽ đi vào từng ngày cụ thể:

1. Tổng giải đặc biệt = 20; 25 Ngày 1 có Đề = MN-> Lô ngày 3 = AB: Đánh BA

2. Tổng đb= số chẵn (22,24,26,28) ngày 1 đề = MN-> dự đoán Lô ngày 3 = AB lấy 10-B=I, giữ nguyên A đánh : AI

3. Tổng = số lẻ và 30 (21, 23, 29, 30) ngày 1 đề = MN-> dự đoán Lô ngày 3 = AB: Đánh AB

Một số trường hợp đặc biệt:

1. Đề ngày 1 = MN-> lô ngày 3 là AB. Đề ngày 2 la CD. Mà MN->CD ( MN suy ra CD tương tự như MN-> AB, tức là ở đây AB=CD ( kết quả ngày 2 = với lô dự tính ngày 3): Đánh BA

Một cách tìm khác có áp dụng phương pháp này:

Nếu kết quả ngày 1 co CD 2 nháy, CE 1 nháy, với E là bóng của D=> lô ngày thứ 3 có thể được suy ra từ CE.

VD: ngày 1 có lô 35 là 2 nháy, lô 30 có một phát-> lô ngày thứ 3 = 18 (vì 3-> 1 ; 0-> 8)

Đặc biệt: nết ngày 1 có 2 con thỏa mãn điều kiện như vậy-> lô ngày 3 đoán được 2 con. Xếp con thấp nhất trong 2 con đó lên trước ( vd HI, TU vì HI<TU), lấy đầu 2 con đó ghép vào nhau (được HT = đánh HT.

Hết phần 1 mong các bạn xem tiếp P.2 tại đây.

Thân! Tin tức kqxs24h.com.vn