Giải mộng số đề p5

 • KQXS BẠC LIÊU
 • 401 Cuốc sóng 68 – 69
 • 402 Cuốc xẻng 65 – 54
 • 403 Cưỡi ngựa 41
 • 404 Cưới vợ 70 – 65 – 69
 • 405 Cười với bản thân 21 – 61
 • 406 Cười với nam 09 – 59
 • 407 Cười với phụ nữ 07 – 09
 • 408 Cưỡng ép 03 – 38 – 83
 • 409 Cứt 63 – 13
 • 410 Cứt bám lên mặt 03 – 07
 • 411 Cứt bán ngón tay 00 – 05
 • 412 Cứt bê bết đi mưa 14 – 41
 • 413 Cứt đầy ống quần phải thay 91 – 92
 • 414 Cứt vứt vào nhà 63
 • 415 Cứu đàn ông khỏi chết đuối 54
 • 416 Cứu người rới xuống ao 07 – 16 – 18
 • 417 Đá bóng 00 – 09 – 08 – 05
 • 418 Đá lửa 06 – 60
 • 419 Đái dầm 20 – 60 – 70
 • 420 Đám cưới 07 – 09 – 75
 • 421 Đám ma 34 – 35 – 35
 • 422 Đắm thuyền trong ao 38 – 54
 • 423 Đàn bà chửa 10 – 82
 • 424 Đàn bà ghen 09 – 23
 • 425 Đàn bà khỏa thân 03 – 32
 • 426 Đàn chó 36 – 63
 • 427 Đàn kiến 29
 • 428 Đàn lợn 38 – 49
 • 429 Đàn ôn khỏa thân 15 – 51
 • 430 Đàn ông ăn mày 04 – 54
 • 431 Đàn ông chết 06 – 26
 • 432 Đàn ông ghen 09 – 12 – 31
 • 433 Đàn trâu 31 – 51
 • 434 Đánh chết người 45 – 85
 • 435 Đánh chết rắn 25
 • 436 Đánh cuộc 27 – 72
 • 437 Đánh cướp 08 – 84
 • 438 Đánh đĩ 57 – 75
 • 439 Đánh ghen 49 – 87
 • 440 Đánh nhau 03 – 07 – 59
 • 441 Đánh nhau bằng kiếm 60 – 61
 • 442 Đánh nhau có vũ khí 03
 • 443 Đánh nhau đổ máu 00 – 31 – 34 – 75
 • 444 Đánh nhau ném lựu đạn 67
 • 445 Đánh răng 67 – 47 – 79
 • 446 Đánh vợ 52 – 51 – 53
 • 447 Đào đất 56
 • 448 Dao găm 07 – 17
 • 449 Đào giếng 65
 • 450 Đào móng nhà 47 – 74
 • 451 Dao phay 85
 • 452 Dao xây 16 – 61
 • 453 Dắt bò 83
 • 454 Dắt trâu 29
 • 455 Dầu hỏa 17 – 71 – 16 – 61
 • 456 Đầu nhiều chấy 78
 • 457 Đầu trâu 51 – 71 – 91
 • 458 Đầu vó 38 – 39 – 84
 • 459 Dây chuyền vàng 08 – 80
 • 460 Dậy võ 56 – 06
 • 461 Dây xích 04 – 46 – 61
 • 462 Dê 56
 • 463 Đe dọa 37 – 73 – 78
 • 464 Đẻ ra cá 00 – 01 – 99 – 94
 • 465 Đẻ ra mèo 01 – 23 – 62
 • 466 Đền cổ 46 – 66
 • 467 Đèn ông sao 44 – 55
 • 468 Đèn thần 07 – 57 – 75
 • 469 Đi bộ đội 15 – 53
 • 470 Đi câu 64 – 74 – 24
 • 471 Đi câu không được cá 23 – 24 – 12
 • 472 Đi chơi xuân 19 – 39
 • 473 Đi đái dắt 98 – 99
 • 474 Đi đánh được cá 76 – 87 – 78
 • 475 Đi đò 73 – 04 – 44
 • 476 Đi đổ cứt 15 – 16 – 61
 • 477 Đi đò dọc 73 – 37 – 32
 • 478 Đi du lịch 87
 • 479 Đi học 17
 • 480 Đi ỉa chảy 01 – 06
 • 481 Đi ỉa gặp người 67 – 76
 • 482 Đi ỉa 86 – 98
 • 483 Đi ỉa đông người 08 – 09
 • 484 Đi làm 01 – 21 – 26
 • 485 Đi lễ 12 – 21
 • 486 Đi mua giầy 56 – 06
 • 487 Đi phà qua sông 17 – 18
 • 488 Đi tắm 39 – 93 – 83
 • 489 Đi tầu 39 – 87 – 78
 • 490 Đi thi 26
 • 491 Đi thuyền 23 – 59 – 93 – 39
 • 492 Đi trên sông 15 – 05
 • 493 Đi vắng 05 – 20 – 25
 • 494 Đi về gặp mưa 08 – 70 – 07
 • 495 Đi xa đánh nhau 93 – 39
 • 496 Đi xa ngoại tình 23 – 59
 • 497 Đi xe cúp 85 – 57
 • 498 Đỉa bám đầy người 28 – 11
 • 499 Đỉa bán vào chân 29
 • 500 Đỉa cắn người 58