Từ Khoá: kqxs24h.com.vn

Quy định về kinh doanh kết quả xổ số

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2006/TT-BTC hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007, trong đó có quy định về nguồn thu ket qua xo so (kqxs)  Cập nhật tin tức kqxs / kqxs An Giang / kqxs Binh Duong / kqxs Ben Tre   Theo đó, từ năm 2007 thực hiện Nghị quyết số 68/2006/QH11 (ngày 31-10-2006) của Quốc hội, nguồn thu KQXS không đưa vào cân đối thu, chi ngân sách địa phương mà được quản lý qua ngân sách nhà nước. Căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn của Bộ Tài chính về dự toán thu, chi từ nguồn thu KQXS, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định tổng mức thu tối đa không...