Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 13-04-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 13-04-2018 Đặc biệt 42501 Giải nhất 72498 Giải nhì 18169 – 62731 Giải ba 49024 – 97866 – 30462 – 09247 – 65266 – 39261 Giải tư 8391 – 9915 – 8987 – 6285 Giải năm 6129 – 4100 – 0407 – 3031 – 0225 – 1401 Giải sáu 816 – 638 – 153 Giải bảy 78 – 15 – 12 – 41 Đầu Đuôi 0 1, 0, 7, 1 1 5, 6, 5, 2 2 4, 9, 5 3 1, 1, 8 4 7, 1 5 3 6 9, 6, 2, 6, 1 7 8 8 7, 5 9 8, 1 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 13-04-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 13-04-2018 Đặc biệt 42501 Giải nhất 72498 Giải nhì 18169 – 62731 Giải ba 49024 – 97866 – 30462 – 09247 – 65266 – 39261 Giải tư 8391 – 9915 – 8987 – 6285 Giải năm 6129 – 4100 – 0407 – 3031 – 0225 – 1401 Giải sáu 816 – 638 – 153 Giải bảy 78 – 15 – 12 – 41 Đầu Đuôi 0 1, 0, 7, 1 1 5, 6, 5, 2 2 4, 9, 5 3 1, 1, 8 4 7, 1 5 3 6 9, 6, 2, 6, 1 7 8 8 7, 5 9 8, 1 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 12-04-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 12-04-2018 Đặc biệt 70118 Giải nhất 79399 Giải nhì 30346 – 14110 Giải ba 46837 – 87872 – 12615 – 09853 – 89951 – 89315 Giải tư 0331 – 5336 – 6044 – 0810 Giải năm 3742 – 5176 – 8986 – 8167 – 3543 – 5461 Giải sáu 356 – 676 – 232 Giải bảy 50 – 08 – 73 – 16 Đầu Đuôi 0 8 1 8, 0, 5, 5, 0, 6 2 3 7, 1, 6, 2 4 6, 4, 2, 3 5 3, 1, 6, 0 6 7, 1 7 2, 6, 6, 3 8 6 9 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 11-04-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 11-04-2018 Đặc biệt 34765 Giải nhất 37684 Giải nhì 88097 – 71397 Giải ba 90794 – 85500 – 13073 – 55783 – 09241 – 48459 Giải tư 0851 – 9181 – 8483 – 5890 Giải năm 5863 – 1549 – 7222 – 0516 – 5118 – 2325 Giải sáu 349 – 546 – 060 Giải bảy 31 – 41 – 11 – 90 Đầu Đuôi 0 0 1 6, 8, 1 2 2, 5 3 1 4 1, 9, 9, 6, 1 5 9, 1 6 5, 3, 0 7 3 8 4, 3, 1, 3 9 7, 7, 4, 0, 0 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 10-04-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 10-04-2018 Đặc biệt 79188 Giải nhất 11608 Giải nhì 55988 – 31452 Giải ba 26921 – 19326 – 37623 – 16278 – 31207 – 26160 Giải tư 2129 – 9852 – 6226 – 0485 Giải năm 9882 – 0890 – 7722 – 7551 – 3343 – 3572 Giải sáu 323 – 473 – 119 Giải bảy 62 – 67 – 39 – 96 Đầu Đuôi 0 8, 7 1 9 2 1, 6, 3, 9, 6, 2, 3 3 9 4 3 5 2, 2, 1 6 0, 2, 7 7 8, 2, 3 8 8, 8, 5, 2 9 0, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 09-04-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 09-04-2018 Đặc biệt 97323 Giải nhất 28210 Giải nhì 79740 – 11614 Giải ba 64782 – 94139 – 02750 – 86187 – 01886 – 26902 Giải tư 0812 – 4868 – 0529 – 7629 Giải năm 6089 – 1001 – 6236 – 6743 – 9481 – 1528 Giải sáu 121 – 541 – 115 Giải bảy 54 – 57 – 42 – 85 Đầu Đuôi 0 2, 1 1 0, 4, 2, 5 2 3, 9, 9, 8, 1 3 9, 6 4 0, 3, 1, 2 5 0, 4, 7 6 8 7 8 2, 7, 6, 9, 1, 5 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC... 

Kqxs ngày 08-04-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Chủ Nhật, 08-04-2018 Đặc biệt 61763 Giải nhất 83146 Giải nhì 05528 – 17586 Giải ba 96297 – 30089 – 08951 – 61098 – 50545 – 13488 Giải tư 0064 – 9216 – 4162 – 1943 Giải năm 0784 – 6735 – 0390 – 4268 – 8042 – 7695 Giải sáu 144 – 116 – 015 Giải bảy 59 – 63 – 38 – 01 Đầu Đuôi 0 1 1 6, 6, 5 2 8 3 5, 8 4 6, 5, 3, 2, 4 5 1, 9 6 3, 4, 2, 8, 3 7 8 6, 9, 8, 4 9 7, 8, 0, 5 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 07-04-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 07-04-2018 Đặc biệt 91498 Giải nhất 08703 Giải nhì 86633 – 51921 Giải ba 21822 – 96596 – 44238 – 47228 – 60976 – 15357 Giải tư 3728 – 1213 – 9097 – 5452 Giải năm 2152 – 5723 – 3408 – 4863 – 5876 – 2240 Giải sáu 845 – 195 – 218 Giải bảy 43 – 61 – 47 – 39 Đầu Đuôi 0 3, 8 1 3, 8 2 1, 2, 8, 8, 3 3 3, 8, 9 4 0, 5, 3, 7 5 7, 2, 2 6 3, 1 7 6, 6 8 9 8, 6, 7, 5 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 07-04-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 07-04-2018 Đặc biệt 91498 Giải nhất 08703 Giải nhì 86633 – 51921 Giải ba 21822 – 96596 – 44238 – 47228 – 60976 – 15357 Giải tư 3728 – 1213 – 9097 – 5452 Giải năm 2152 – 5723 – 3408 – 4863 – 5876 – 2240 Giải sáu 845 – 195 – 218 Giải bảy 43 – 61 – 47 – 39 Đầu Đuôi 0 3, 8 1 3, 8 2 1, 2, 8, 8, 3 3 3, 8, 9 4 0, 5, 3, 7 5 7, 2, 2 6 3, 1 7 6, 6 8 9 8, 6, 7, 5 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 06-04-2018