Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 11-06-2018

Kqxs ngày 11-04-2012

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 11-04-2012 Đặc biệt 77582 Giải nhất 28291 Giải nhì 48638 – 41475 Giải ba 34230 – 88761 – 61239 – 84517 – 92488 – 57177 Giải tư 3229 – 5019 – 4483 – 1043 Giải năm 4985 – 1429 – 4299 – 8517 – 5112 – 5497 Giải sáu 642 – 905 – 951 Giải bảy 98 – 70 – 53 – 16 Đầu Đuôi 0 5 1 7, 9, 7, 2, 6 2 9, 9 3 8, 0, 9 4 3, 2 5 1, 3 6 1 7 5, 7, 0 8 2, 8, 3, 5 9 1, 9, 7, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 14-06-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 14-06-2018 Đặc biệt 54343 Giải nhất 72457 Giải nhì 87110 – 31630 Giải ba 90243 – 62895 – 08534 – 13384 – 18724 – 51904 Giải tư 5601 – 4125 – 0044 – 5704 Giải năm 9218 – 9272 – 9215 – 7165 – 6071 – 8780 Giải sáu 266 – 356 – 613 Giải bảy 76 – 90 – 02 – 50 Đầu Đuôi 0 4, 1, 4, 2 1 0, 8, 5, 3 2 4, 5 3 0, 4 4 3, 3, 4 5 7, 6, 0 6 5, 6 7 2, 1, 6 8 4, 0 9 5, 0 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 15-06-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 15-06-2018 Đặc biệt 70145 Giải nhất 64580 Giải nhì 94447 – 20335 Giải ba 36217 – 74028 – 14355 – 71784 – 51147 – 15163 Giải tư 7426 – 4410 – 7833 – 8483 Giải năm 2422 – 7177 – 7652 – 9853 – 0466 – 2088 Giải sáu 583 – 153 – 551 Giải bảy 02 – 73 – 39 – 10 Đầu Đuôi 0 2 1 7, 0, 0 2 8, 6, 2 3 5, 3, 9 4 5, 7, 7 5 5, 2, 3, 3, 1 6 3, 6 7 7, 3 8 0, 4, 3, 8, 3 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 13-06-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 13-06-2018 Đặc biệt 03937 Giải nhất 30381 Giải nhì 94879 – 73381 Giải ba 66973 – 65576 – 97303 – 84389 – 86066 – 26590 Giải tư 0710 – 7782 – 1460 – 7997 Giải năm 5308 – 0822 – 0029 – 0792 – 3100 – 0227 Giải sáu 378 – 552 – 543 Giải bảy 97 – 92 – 62 – 23 Đầu Đuôi 0 3, 8, 0 1 0 2 2, 9, 7, 3 3 7 4 3 5 2 6 6, 0, 2 7 9, 3, 6, 8 8 1, 1, 9, 2 9 0, 7, 2, 7, 2 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 12-06-2018

Kqxs ngày 03-02-2014

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 03-02-2014 Đặc biệt 54416 Giải nhất 02981 Giải nhì 43698 – 25593 Giải ba 49586 – 26468 – 36912 – 05755 – 41825 – 11647 Giải tư 8636 – 9196 – 0602 – 4102 Giải năm 9729 – 0323 – 7881 – 8812 – 9375 – 5070 Giải sáu 739 – 666 – 815 Giải bảy 22 – 61 – 75 – 38 Đầu Đuôi 0 2, 2 1 6, 2, 2, 5 2 5, 9, 3, 2 3 6, 9, 8 4 7 5 5 6 8, 6, 1 7 5, 0, 5 8 1, 6, 1 9 8, 3, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 11-06-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 11-06-2018 Đặc biệt 35854 Giải nhất 55456 Giải nhì 36398 – 06618 Giải ba 95560 – 37997 – 57252 – 85867 – 76489 – 23428 Giải tư 2647 – 7091 – 5434 – 6921 Giải năm 3923 – 5383 – 2172 – 3765 – 9151 – 9349 Giải sáu 431 – 894 – 058 Giải bảy 25 – 36 – 79 – 99 Đầu Đuôi 0 1 8 2 8, 1, 3, 5 3 4, 1, 6 4 7, 9 5 4, 6, 2, 1, 8 6 0, 7, 5 7 2, 9 8 9, 3 9 8, 7, 1, 4, 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 10-06-2018

Kqxs ngày 09-06-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 09-06-2018 Đặc biệt 54099 Giải nhất 15572 Giải nhì 54382 – 51227 Giải ba 76336 – 33684 – 15730 – 04088 – 83004 – 19652 Giải tư 8428 – 5445 – 8175 – 6291 Giải năm 8907 – 4798 – 7371 – 5118 – 9201 – 4517 Giải sáu 573 – 762 – 187 Giải bảy 64 – 35 – 48 – 19 Đầu Đuôi 0 4, 7, 1 1 8, 7, 9 2 7, 8 3 6, 0, 5 4 5, 8 5 2 6 2, 4 7 2, 5, 1, 3 8 2, 4, 8, 7 9 9, 1, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,...