Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 22-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 22-10-2013Đặc biệt 49189Giải nhất 84733Giải nhì 43372 – 70656Giải ba 38824 – 28514 – 61242 – 95978 – 23767 – 95609Giải tư 6410 – 9759 – 7017 – 0863Giải năm 1811 – 7362 – 1705 – 8436 – 4865 – 6865Giải sáu 782 – 538 – 949Giải bảy 06 – 86 – 88 – 61Đầu Đuôi0 9, 5, 61 4, 0, 7, 12 43 3, 6, 84 2, 95 6, 96 7, 3, 2, 5, 5, 17 2, 88 9, 2, 6, 89Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 22-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 22-10-2013Đặc biệt 49189Giải nhất 84733Giải nhì 43372 – 70656Giải ba 38824 – 28514 – 61242 – 95978 – 23767 – 95609Giải tư 6410 – 9759 – 7017 – 0863Giải năm 1811 – 7362 – 1705 – 8436 – 4865 – 6865Giải sáu 782 – 538 – 949Giải bảy 06 – 86 – 88 – 61Đầu Đuôi0 9, 5, 61 4, 0, 7, 12 43 3, 6, 84 2, 95 6, 96 7, 3, 2, 5, 5, 17 2, 88 9, 2, 6, 89Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 22-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 22-10-2013Đặc biệt 49189Giải nhất 84733Giải nhì 43372 – 70656Giải ba 38824 – 28514 – 61242 – 95978 – 23767 – 95609Giải tư 6410 – 9759 – 7017 – 0863Giải năm 1811 – 7362 – 1705 – 8436 – 4865 – 6865Giải sáu 782 – 538 – 949Giải bảy 06 – 86 – 88 – 61Đầu Đuôi0 9, 5, 61 4, 0, 7, 12 43 3, 6, 84 2, 95 6, 96 7, 3, 2, 5, 5, 17 2, 88 9, 2, 6, 89Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 22-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 22-10-2013Đặc biệt 49189Giải nhất 84733Giải nhì 43372 – 70656Giải ba 38824 – 28514 – 61242 – 95978 – 23767 – 95609Giải tư 6410 – 9759 – 7017 – 0863Giải năm 1811 – 7362 – 1705 – 8436 – 4865 – 6865Giải sáu 782 – 538 – 949Giải bảy 06 – 86 – 88 – 61Đầu Đuôi0 9, 5, 61 4, 0, 7, 12 43 3, 6, 84 2, 95 6, 96 7, 3, 2, 5, 5, 17 2, 88 9, 2, 6, 89Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 22-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 22-10-2013Đặc biệt 49189Giải nhất 84733Giải nhì 43372 – 70656Giải ba 38824 – 28514 – 61242 – 95978 – 23767 – 95609Giải tư 6410 – 9759 – 7017 – 0863Giải năm 1811 – 7362 – 1705 – 8436 – 4865 – 6865Giải sáu 782 – 538 – 949Giải bảy 06 – 86 – 88 – 61Đầu Đuôi0 9, 5, 61 4, 0, 7, 12 43 3, 6, 84 2, 95 6, 96 7, 3, 2, 5, 5, 17 2, 88 9, 2, 6, 89Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 15-11-2017

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 15-11-2017Đặc biệt 27798Giải nhất 48624Giải nhì 86749 – 31647Giải ba 80693 – 33090 – 50176 – 26177 – 63546 – 05476Giải tư 6401 – 8779 – 5579 – 6562Giải năm 2916 – 4359 – 0570 – 2415 – 9156 – 3575Giải sáu 092 – 954 – 636Giải bảy 10 – 07 – 21 – 15Đầu Đuôi0 1, 71 6, 5, 0, 52 4, 13 64 9, 7, 65 9, 6, 46 27 6, 7, 6, 9, 9, 0, 589 8, 3, 0, 2Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 14-11-2017

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 14-11-2017Đặc biệt 35397Giải nhất 50925Giải nhì 36637 – 97048Giải ba 63004 – 45155 – 05684 – 12032 – 39653 – 21669Giải tư 6310 – 2622 – 3705 – 3105Giải năm 4476 – 5973 – 1861 – 3946 – 5329 – 9541Giải sáu 926 – 661 – 057Giải bảy 94 – 15 – 13 – 78Đầu Đuôi0 4, 5, 51 0, 5, 32 5, 2, 9, 63 7, 24 8, 6, 15 5, 3, 76 9, 1, 17 6, 3, 88 49 7, 4Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 13-11-2017

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 13-11-2017Đặc biệt 33541Giải nhất 18187Giải nhì 27586 – 63534Giải ba 90913 – 66761 – 53411 – 27236 – 38172 – 38933Giải tư 1524 – 7378 – 6972 – 5487Giải năm 6306 – 7766 – 7635 – 9601 – 8780 – 2954Giải sáu 173 – 875 – 600Giải bảy 22 – 25 – 47 – 19Đầu Đuôi0 6, 1, 01 3, 1, 92 4, 2, 53 4, 6, 3, 54 1, 75 46 1, 67 2, 8, 2, 3, 58 7, 6, 7, 09Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 13-11-2017

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 13-11-2017Đặc biệt 33541Giải nhất 18187Giải nhì 27586 – 63534Giải ba 90913 – 66761 – 53411 – 27236 – 38172 – 38933Giải tư 1524 – 7378 – 6972 – 5487Giải năm 6306 – 7766 – 7635 – 9601 – 8780 – 2954Giải sáu 173 – 875 – 600Giải bảy 22 – 25 – 47 – 19Đầu Đuôi0 6, 1, 01 3, 1, 92 4, 2, 53 4, 6, 3, 54 1, 75 46 1, 67 2, 8, 2, 3, 58 7, 6, 7, 09Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 12-11-2017

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Chủ Nhật, 12-11-2017Đặc biệt 99365Giải nhất 32502Giải nhì 92397 – 53786Giải ba 38286 – 96530 – 20140 – 22520 – 16727 – 22933Giải tư 6823 – 6284 – 5365 – 6166Giải năm 4385 – 2666 – 4104 – 4599 – 4575 – 7865Giải sáu 950 – 956 – 857Giải bảy 38 – 46 – 36 – 14Đầu Đuôi0 2, 41 42 0, 7, 33 0, 3, 8, 64 0, 65 0, 6, 76 5, 5, 6, 6, 57 58 6, 6, 4, 59 7, 9Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,...