Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 28-11-2017

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 28-11-2017Đặc biệt 36205Giải nhất 26982Giải nhì 79959 – 18340Giải ba 73986 – 89535 – 66109 – 51712 – 13868 – 19576Giải tư 2346 – 6004 – 8791 – 0474Giải năm 6199 – 3797 – 4475 – 7227 – 7584 – 3483Giải sáu 080 – 107 – 652Giải bảy 40 – 74 – 94 – 99Đầu Đuôi0 5, 9, 4, 71 22 73 54 0, 6, 05 9, 26 87 6, 4, 5, 48 2, 6, 4, 3, 09 1, 9, 7, 4, 9Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 20-11-2017

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 20-11-2017Đặc biệt 33137Giải nhất 31379Giải nhì 70063 – 65221Giải ba 75386 – 14838 – 05530 – 36885 – 41952 – 26760Giải tư 8421 – 2047 – 3542 – 5913Giải năm 9857 – 2267 – 7530 – 0153 – 6210 – 0149Giải sáu 900 – 852 – 797Giải bảy 02 – 72 – 12 – 19Đầu Đuôi0 0, 21 3, 0, 2, 92 1, 13 7, 8, 0, 04 7, 2, 95 2, 7, 3, 26 3, 0, 77 9, 28 6, 59 7Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 19-11-2017

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Chủ Nhật, 19-11-2017Đặc biệt 85861Giải nhất 36595Giải nhì 39197 – 59189Giải ba 96967 – 74141 – 89009 – 13923 – 31921 – 32414Giải tư 8726 – 8813 – 8632 – 3227Giải năm 8002 – 6515 – 9339 – 8705 – 3637 – 8069Giải sáu 200 – 691 – 603Giải bảy 20 – 57 – 43 – 08Đầu Đuôi0 9, 2, 5, 0, 3, 81 4, 3, 52 3, 1, 6, 7, 03 2, 9, 74 1, 35 76 1, 7, 978 99 5, 7, 1Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 18-11-2017

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 18-11-2017Đặc biệt 01622Giải nhất 04620Giải nhì 40300 – 64756Giải ba 16128 – 00525 – 32446 – 96672 – 12330 – 29506Giải tư 0133 – 1744 – 6755 – 9922Giải năm 0138 – 0567 – 3494 – 3461 – 0812 – 5424Giải sáu 955 – 155 – 488Giải bảy 42 – 62 – 39 – 41Đầu Đuôi0 0, 61 22 2, 0, 8, 5, 2, 43 0, 3, 8, 94 6, 4, 2, 15 6, 5, 5, 56 7, 1, 27 28 89 4Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 17-11-2017

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 17-11-2017Đặc biệt 35408Giải nhất 40368Giải nhì 86786 – 95505Giải ba 13378 – 44053 – 68347 – 89750 – 70764 – 21026Giải tư 6706 – 7720 – 8116 – 5849Giải năm 9014 – 9137 – 1429 – 1230 – 4523 – 0723Giải sáu 309 – 989 – 023Giải bảy 92 – 58 – 03 – 02Đầu Đuôi0 8, 5, 6, 9, 3, 21 6, 42 6, 0, 9, 3, 3, 33 7, 04 7, 95 3, 0, 86 8, 47 88 6, 99 2Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 16-11-2017

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 16-11-2017Đặc biệt 24750Giải nhất 79651Giải nhì 48686 – 74981Giải ba 74746 – 15197 – 68457 – 64626 – 31017 – 10599Giải tư 6749 – 3943 – 3212 – 6968Giải năm 5273 – 3287 – 6159 – 6971 – 0045 – 1416Giải sáu 158 – 280 – 016Giải bảy 50 – 31 – 59 – 95Đầu Đuôi01 7, 2, 6, 62 63 14 6, 9, 3, 55 0, 1, 7, 9, 8, 0, 96 87 3, 18 6, 1, 7, 09 7, 9, 5Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 22-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 22-10-2013Đặc biệt 49189Giải nhất 84733Giải nhì 43372 – 70656Giải ba 38824 – 28514 – 61242 – 95978 – 23767 – 95609Giải tư 6410 – 9759 – 7017 – 0863Giải năm 1811 – 7362 – 1705 – 8436 – 4865 – 6865Giải sáu 782 – 538 – 949Giải bảy 06 – 86 – 88 – 61Đầu Đuôi0 9, 5, 61 4, 0, 7, 12 43 3, 6, 84 2, 95 6, 96 7, 3, 2, 5, 5, 17 2, 88 9, 2, 6, 89Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 22-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 22-10-2013Đặc biệt 49189Giải nhất 84733Giải nhì 43372 – 70656Giải ba 38824 – 28514 – 61242 – 95978 – 23767 – 95609Giải tư 6410 – 9759 – 7017 – 0863Giải năm 1811 – 7362 – 1705 – 8436 – 4865 – 6865Giải sáu 782 – 538 – 949Giải bảy 06 – 86 – 88 – 61Đầu Đuôi0 9, 5, 61 4, 0, 7, 12 43 3, 6, 84 2, 95 6, 96 7, 3, 2, 5, 5, 17 2, 88 9, 2, 6, 89Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 22-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 22-10-2013Đặc biệt 49189Giải nhất 84733Giải nhì 43372 – 70656Giải ba 38824 – 28514 – 61242 – 95978 – 23767 – 95609Giải tư 6410 – 9759 – 7017 – 0863Giải năm 1811 – 7362 – 1705 – 8436 – 4865 – 6865Giải sáu 782 – 538 – 949Giải bảy 06 – 86 – 88 – 61Đầu Đuôi0 9, 5, 61 4, 0, 7, 12 43 3, 6, 84 2, 95 6, 96 7, 3, 2, 5, 5, 17 2, 88 9, 2, 6, 89Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 22-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 22-10-2013Đặc biệt 49189Giải nhất 84733Giải nhì 43372 – 70656Giải ba 38824 – 28514 – 61242 – 95978 – 23767 – 95609Giải tư 6410 – 9759 – 7017 – 0863Giải năm 1811 – 7362 – 1705 – 8436 – 4865 – 6865Giải sáu 782 – 538 – 949Giải bảy 06 – 86 – 88 – 61Đầu Đuôi0 9, 5, 61 4, 0, 7, 12 43 3, 6, 84 2, 95 6, 96 7, 3, 2, 5, 5, 17 2, 88 9, 2, 6, 89Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống...