Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 10-08-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 10-08-2018 Đặc biệt 93681 Giải nhất 32897 Giải nhì 26769 – 73802 Giải ba 85686 – 97610 – 80686 – 43817 – 86246 – 91304 Giải tư 9631 – 6326 – 5931 – 9597 Giải năm 8794 – 0281 – 7886 – 4886 – 7526 – 0534 Giải sáu 135 – 028 – 553 Giải bảy 23 – 72 – 91 – 39 Đầu Đuôi 0 2, 4 1 0, 7 2 6, 6, 8, 3 3 1, 1, 4, 5, 9 4 6 5 3 6 9 7 2 8 1, 6, 6, 1, 6, 6 9 7, 7, 4, 1 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 09-08-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 09-08-2018 Đặc biệt 47717 Giải nhất 74225 Giải nhì 30885 – 73525 Giải ba 27937 – 63431 – 56177 – 85882 – 38901 – 30283 Giải tư 5544 – 0669 – 0152 – 3563 Giải năm 2969 – 3788 – 9395 – 6829 – 8712 – 6012 Giải sáu 856 – 716 – 057 Giải bảy 76 – 86 – 18 – 68 Đầu Đuôi 0 1 1 7, 2, 2, 6, 8 2 5, 5, 9 3 7, 1 4 4 5 2, 6, 7 6 9, 3, 9, 8 7 7, 6 8 5, 2, 3, 8, 6 9 5 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 07-08-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 07-08-2018 Đặc biệt 12723 Giải nhất 66716 Giải nhì 23425 – 28390 Giải ba 42133 – 40549 – 21463 – 61965 – 54581 – 95633 Giải tư 7689 – 5946 – 3549 – 3665 Giải năm 7369 – 8084 – 5492 – 2228 – 3402 – 5867 Giải sáu 686 – 993 – 643 Giải bảy 79 – 58 – 97 – 77 Đầu Đuôi 0 2 1 6 2 3, 5, 8 3 3, 3 4 9, 6, 9, 3 5 8 6 3, 5, 5, 9, 7 7 9, 7 8 1, 9, 4, 6 9 0, 2, 3, 7 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 08-08-2018

Kqxs ngày 06-08-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 06-08-2018 Đặc biệt 84214 Giải nhất 48733 Giải nhì 53775 – 08672 Giải ba 39931 – 79718 – 83393 – 71437 – 14244 – 28127 Giải tư 2594 – 1857 – 4840 – 5917 Giải năm 5627 – 7458 – 1214 – 3853 – 1083 – 7991 Giải sáu 701 – 319 – 399 Giải bảy 65 – 88 – 32 – 98 Đầu Đuôi 0 1 1 4, 8, 7, 4, 9 2 7, 7 3 3, 1, 7, 2 4 4, 0 5 7, 8, 3 6 5 7 5, 2 8 3, 8 9 3, 4, 1, 9, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 05-08-2018

Kqxs ngày 04-08-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 04-08-2018 Đặc biệt 88624 Giải nhất 96792 Giải nhì 34453 – 34579 Giải ba 81674 – 83035 – 91802 – 05501 – 35672 – 62985 Giải tư 9697 – 5366 – 9962 – 0914 Giải năm 7665 – 1091 – 6288 – 0662 – 8141 – 7676 Giải sáu 208 – 422 – 183 Giải bảy 93 – 23 – 86 – 39 Đầu Đuôi 0 2, 1, 8 1 4 2 4, 2, 3 3 5, 9 4 1 5 3 6 6, 2, 5, 2 7 9, 4, 2, 6 8 5, 8, 3, 6 9 2, 7, 1, 3 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 03-08-2018

Kqxs ngày 01-04-2014

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 01-04-2014 Đặc biệt 71541 Giải nhất 06158 Giải nhì 83842 – 96697 Giải ba 34525 – 81738 – 74764 – 37434 – 29599 – 61916 Giải tư 5493 – 7787 – 8891 – 2835 Giải năm 3578 – 3824 – 2204 – 5178 – 1105 – 0803 Giải sáu 443 – 705 – 440 Giải bảy 98 – 30 – 96 – 53 Đầu Đuôi 0 4, 5, 3, 5 1 6 2 5, 4 3 8, 4, 5, 0 4 1, 2, 3, 0 5 8, 3 6 4 7 8, 8 8 7 9 7, 9, 3, 1, 8, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 02-08-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 02-08-2018 Đặc biệt 25638 Giải nhất 36202 Giải nhì 86786 – 74188 Giải ba 69163 – 75122 – 23688 – 80399 – 19096 – 23834 Giải tư 4173 – 7897 – 1656 – 6186 Giải năm 6267 – 1090 – 0769 – 3468 – 6508 – 6544 Giải sáu 644 – 640 – 786 Giải bảy 34 – 67 – 20 – 89 Đầu Đuôi 0 2, 8 1 2 2, 0 3 8, 4, 4 4 4, 4, 0 5 6 6 3, 7, 9, 8, 7 7 3 8 6, 8, 8, 6, 6, 9 9 9, 6, 7, 0 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống...