Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 24-01-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 24-01-2018 Đặc biệt 41657 Giải nhất 75242 Giải nhì 48649 – 15956 Giải ba 32917 – 87951 – 53610 – 05326 – 74177 – 52903 Giải tư 1370 – 6940 – 6509 – 3527 Giải năm 3955 – 0912 – 8522 – 5259 – 7810 – 6562 Giải sáu 543 – 412 – 939 Giải bảy 35 – 60 – 11 – 46 Đầu Đuôi 0 3, 9 1 7, 0, 2, 0, 2, 1 2 6, 7, 2 3 9, 5 4 2, 9, 0, 3, 6 5 7, 6, 1, 5, 9 6 2, 0 7 7, 0 8 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC... 

Kqxs ngày 23-01-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 23-01-2018 Đặc biệt 33101 Giải nhất 13699 Giải nhì 06448 – 53556 Giải ba 41545 – 87121 – 33421 – 79329 – 40417 – 74711 Giải tư 5473 – 9173 – 0155 – 1088 Giải năm 2857 – 7772 – 9878 – 6304 – 2992 – 6155 Giải sáu 162 – 482 – 521 Giải bảy 98 – 00 – 30 – 29 Đầu Đuôi 0 1, 4, 0 1 7, 1 2 1, 1, 9, 1, 9 3 0 4 8, 5 5 6, 5, 7, 5 6 2 7 3, 3, 2, 8 8 8, 2 9 9, 2, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 22-01-2018

Kqxs ngày 21-01-2018

Kqxs ngày 20-01-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 20-01-2018 Đặc biệt 69463 Giải nhất 84663 Giải nhì 19391 – 63562 Giải ba 57170 – 27438 – 08585 – 72751 – 97105 – 53985 Giải tư 1703 – 8428 – 0477 – 5851 Giải năm 7355 – 8695 – 2100 – 0086 – 5236 – 6737 Giải sáu 232 – 744 – 195 Giải bảy 18 – 28 – 76 – 53 Đầu Đuôi 0 5, 3, 0 1 8 2 8, 8 3 8, 6, 7, 2 4 4 5 1, 1, 5, 3 6 3, 3, 2 7 0, 7, 6 8 5, 5, 6 9 1, 5, 5 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 03-02-2014

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 03-02-2014 Đặc biệt 54416 Giải nhất 02981 Giải nhì 43698 – 25593 Giải ba 49586 – 26468 – 36912 – 05755 – 41825 – 11647 Giải tư 8636 – 9196 – 0602 – 4102 Giải năm 9729 – 0323 – 7881 – 8812 – 9375 – 5070 Giải sáu 739 – 666 – 815 Giải bảy 22 – 61 – 75 – 38 Đầu Đuôi 0 2, 2 1 6, 2, 2, 5 2 5, 9, 3, 2 3 6, 9, 8 4 7 5 5 6 8, 6, 1 7 5, 0, 5 8 1, 6, 1 9 8, 3, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 19-01-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 19-01-2018 Đặc biệt 67721 Giải nhất 19940 Giải nhì 39557 – 52449 Giải ba 12494 – 57279 – 50133 – 36591 – 38271 – 69351 Giải tư 7372 – 9108 – 6444 – 1631 Giải năm 7529 – 6437 – 8297 – 7262 – 9279 – 3799 Giải sáu 018 – 975 – 385 Giải bảy 34 – 56 – 61 – 31 Đầu Đuôi 0 8 1 8 2 1, 9 3 3, 1, 7, 4, 1 4 0, 9, 4 5 7, 1, 6 6 2, 1 7 9, 1, 2, 9, 5 8 5 9 4, 1, 7, 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 06-08-2012

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 06-08-2012 Đặc biệt 80272 Giải nhất 84010 Giải nhì 56566 – 28400 Giải ba 21432 – 05158 – 82926 – 79224 – 66030 – 55325 Giải tư 0192 – 7454 – 1744 – 7099 Giải năm 1347 – 9733 – 7093 – 6070 – 6833 – 9553 Giải sáu 187 – 167 – 748 Giải bảy 29 – 30 – 44 – 35 Đầu Đuôi 0 0 1 0 2 6, 4, 5, 9 3 2, 0, 3, 3, 0, 5 4 4, 7, 8, 4 5 8, 4, 3 6 6, 7 7 2, 0 8 7 9 2, 9, 3 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 18-01-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 18-01-2018 Đặc biệt 41201 Giải nhất 81415 Giải nhì 67252 – 33787 Giải ba 09739 – 48094 – 15123 – 29155 – 23283 – 06298 Giải tư 3953 – 6591 – 1586 – 2762 Giải năm 4876 – 6162 – 6483 – 6491 – 6591 – 9204 Giải sáu 247 – 237 – 617 Giải bảy 08 – 04 – 14 – 39 Đầu Đuôi 0 1, 4, 8, 4 1 5, 7, 4 2 3 3 9, 7, 9 4 7 5 2, 5, 3 6 2, 2 7 6 8 7, 3, 6, 3 9 4, 8, 1, 1, 1 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 18-01-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 18-01-2018 Đặc biệt 41201 Giải nhất 81415 Giải nhì 67252 – 33787 Giải ba 09739 – 48094 – 15123 – 29155 – 23283 – 06298 Giải tư 3953 – 6591 – 1586 – 2762 Giải năm 4876 – 6162 – 6483 – 6491 – 6591 – 9204 Giải sáu 247 – 237 – 617 Giải bảy 08 – 04 – 14 – 39 Đầu Đuôi 0 1, 4, 8, 4 1 5, 7, 4 2 3 3 9, 7, 9 4 7 5 2, 5, 3 6 2, 2 7 6 8 7, 3, 6, 3 9 4, 8, 1, 1, 1 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,...