Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 30-08-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 30-08-2018 Đặc biệt 14660 Giải nhất 69109 Giải nhì 01738 – 26007 Giải ba 28397 – 22246 – 52422 – 55062 – 38808 – 29431 Giải tư 5667 – 4798 – 3893 – 7944 Giải năm 2924 – 7759 – 5013 – 4673 – 9473 – 6416 Giải sáu 329 – 993 – 439 Giải bảy 73 – 16 – 79 – 43 Đầu Đuôi 0 9, 7, 8 1 3, 6, 6 2 2, 4, 9 3 8, 1, 9 4 6, 4, 3 5 9 6 0, 2, 7 7 3, 3, 3, 9 8 9 7, 8, 3, 3 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 29-08-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 29-08-2018 Đặc biệt 19187 Giải nhất 04512 Giải nhì 15170 – 24843 Giải ba 28849 – 58478 – 46188 – 74462 – 25262 – 78772 Giải tư 4953 – 7793 – 4354 – 0619 Giải năm 3010 – 2828 – 2992 – 6905 – 1173 – 2636 Giải sáu 573 – 017 – 208 Giải bảy 54 – 34 – 00 – 67 Đầu Đuôi 0 5, 8, 0 1 2, 9, 0, 7 2 8 3 6, 4 4 3, 9 5 3, 4, 4 6 2, 2, 7 7 0, 8, 2, 3, 3 8 7, 8 9 3, 2 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 27-08-2018

Kqxs ngày 26-08-2018

Kqxs ngày 25-08-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 25-08-2018 Đặc biệt 54360 Giải nhất 20770 Giải nhì 14712 – 14224 Giải ba 51794 – 03451 – 40740 – 19081 – 39455 – 81753 Giải tư 9758 – 8176 – 7132 – 9884 Giải năm 4232 – 0204 – 5914 – 5607 – 6763 – 6540 Giải sáu 599 – 556 – 959 Giải bảy 98 – 45 – 52 – 20 Đầu Đuôi 0 4, 7 1 2, 4 2 4, 0 3 2, 2 4 0, 0, 5 5 1, 5, 3, 8, 6, 9, 2 6 0, 3 7 0, 6 8 1, 4 9 4, 9, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 24-08-2018

Kqxs ngày 23-08-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 23-08-2018 Đặc biệt 48935 Giải nhất 24089 Giải nhì 81487 – 13646 Giải ba 27470 – 77815 – 30977 – 43820 – 99786 – 39231 Giải tư 4191 – 5483 – 8632 – 0787 Giải năm 3736 – 0340 – 5407 – 9702 – 0137 – 0024 Giải sáu 030 – 205 – 482 Giải bảy 12 – 56 – 35 – 14 Đầu Đuôi 0 7, 2, 5 1 5, 2, 4 2 0, 4 3 5, 1, 2, 6, 7, 0, 5 4 6, 0 5 6 6 7 0, 7 8 9, 7, 6, 3, 7, 2 9 1 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 22-08-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 22-08-2018 Đặc biệt 57873 Giải nhất 92920 Giải nhì 52262 – 09941 Giải ba 96272 – 22551 – 71874 – 22308 – 09347 – 30659 Giải tư 3821 – 3568 – 1310 – 6039 Giải năm 4842 – 5398 – 2630 – 3074 – 6385 – 0414 Giải sáu 149 – 187 – 436 Giải bảy 85 – 26 – 12 – 21 Đầu Đuôi 0 8 1 0, 4, 2 2 0, 1, 6, 1 3 9, 0, 6 4 1, 7, 2, 9 5 1, 9 6 2, 8 7 3, 2, 4, 4 8 5, 7, 5 9 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 11-04-2012

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 11-04-2012 Đặc biệt 77582 Giải nhất 28291 Giải nhì 48638 – 41475 Giải ba 34230 – 88761 – 61239 – 84517 – 92488 – 57177 Giải tư 3229 – 5019 – 4483 – 1043 Giải năm 4985 – 1429 – 4299 – 8517 – 5112 – 5497 Giải sáu 642 – 905 – 951 Giải bảy 98 – 70 – 53 – 16 Đầu Đuôi 0 5 1 7, 9, 7, 2, 6 2 9, 9 3 8, 0, 9 4 3, 2 5 1, 3 6 1 7 5, 7, 0 8 2, 8, 3, 5 9 1, 9, 7, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 21-08-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 21-08-2018 Đặc biệt 92056 Giải nhất 38670 Giải nhì 79011 – 93194 Giải ba 32880 – 33677 – 82474 – 91971 – 86071 – 86620 Giải tư 5372 – 7570 – 2368 – 1723 Giải năm 8031 – 8660 – 3475 – 1179 – 3756 – 3319 Giải sáu 998 – 865 – 755 Giải bảy 44 – 49 – 76 – 26 Đầu Đuôi 0 1 1, 9 2 0, 3, 6 3 1 4 4, 9 5 6, 6, 5 6 8, 0, 5 7 0, 7, 4, 1, 1, 2, 0, 5, 9, 6 8 0 9 4, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,...