Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 22-10-2018

Kqxs ngày 23-10-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 23-10-2018 Đặc biệt 08662 Giải nhất 26799 Giải nhì 64523 – 44627 Giải ba 28162 – 63170 – 19235 – 82400 – 66063 – 06175 Giải tư 9079 – 1604 – 4432 – 5724 Giải năm 5203 – 0945 – 1099 – 9480 – 9851 – 7797 Giải sáu 303 – 817 – 368 Giải bảy 72 – 94 – 88 – 96 Đầu Đuôi 0 0, 4, 3, 3 1 7 2 3, 7, 4 3 5, 2 4 5 5 1 6 2, 2, 3, 8 7 0, 5, 9, 2 8 0, 8 9 9, 9, 7, 4, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 21-10-2018

Kqxs ngày 20-10-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 20-10-2018 Đặc biệt 72328 Giải nhất 18300 Giải nhì 24627 – 00463 Giải ba 65434 – 30534 – 72131 – 43422 – 59804 – 66679 Giải tư 3693 – 7732 – 8131 – 5045 Giải năm 7883 – 4890 – 7025 – 7849 – 0149 – 6971 Giải sáu 556 – 658 – 101 Giải bảy 49 – 13 – 80 – 66 Đầu Đuôi 0 0, 4, 1 1 3 2 8, 7, 2, 5 3 4, 4, 1, 2, 1 4 5, 9, 9, 9 5 6, 8 6 3, 6 7 9, 1 8 3, 0 9 3, 0 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 19-10-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 19-10-2018 Đặc biệt 91214 Giải nhất 39092 Giải nhì 49787 – 32635 Giải ba 92715 – 73561 – 29872 – 93170 – 54264 – 82265 Giải tư 9902 – 8119 – 1994 – 4505 Giải năm 3125 – 1093 – 4267 – 8324 – 9489 – 9241 Giải sáu 513 – 367 – 957 Giải bảy 59 – 54 – 16 – 83 Đầu Đuôi 0 2, 5 1 4, 5, 9, 3, 6 2 5, 4 3 5 4 1 5 7, 9, 4 6 1, 4, 5, 7, 7 7 2, 0 8 7, 9, 3 9 2, 4, 3 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 01-04-2014

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 01-04-2014 Đặc biệt 71541 Giải nhất 06158 Giải nhì 83842 – 96697 Giải ba 34525 – 81738 – 74764 – 37434 – 29599 – 61916 Giải tư 5493 – 7787 – 8891 – 2835 Giải năm 3578 – 3824 – 2204 – 5178 – 1105 – 0803 Giải sáu 443 – 705 – 440 Giải bảy 98 – 30 – 96 – 53 Đầu Đuôi 0 4, 5, 3, 5 1 6 2 5, 4 3 8, 4, 5, 0 4 1, 2, 3, 0 5 8, 3 6 4 7 8, 8 8 7 9 7, 9, 3, 1, 8, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 18-10-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 18-10-2018 Đặc biệt 22850 Giải nhất 82277 Giải nhì 81096 – 93261 Giải ba 02877 – 74685 – 95175 – 30925 – 12584 – 86409 Giải tư 2427 – 1205 – 7978 – 1079 Giải năm 4122 – 6096 – 5939 – 7412 – 0949 – 9477 Giải sáu 722 – 510 – 017 Giải bảy 81 – 90 – 35 – 44 Đầu Đuôi 0 9, 5 1 2, 0, 7 2 5, 7, 2, 2 3 9, 5 4 9, 4 5 0 6 1 7 7, 7, 5, 8, 9, 7 8 5, 4, 1 9 6, 6, 0 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 03-02-2014

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 03-02-2014 Đặc biệt 54416 Giải nhất 02981 Giải nhì 43698 – 25593 Giải ba 49586 – 26468 – 36912 – 05755 – 41825 – 11647 Giải tư 8636 – 9196 – 0602 – 4102 Giải năm 9729 – 0323 – 7881 – 8812 – 9375 – 5070 Giải sáu 739 – 666 – 815 Giải bảy 22 – 61 – 75 – 38 Đầu Đuôi 0 2, 2 1 6, 2, 2, 5 2 5, 9, 3, 2 3 6, 9, 8 4 7 5 5 6 8, 6, 1 7 5, 0, 5 8 1, 6, 1 9 8, 3, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 17-10-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 17-10-2018 Đặc biệt 39416 Giải nhất 60168 Giải nhì 20593 – 20897 Giải ba 18791 – 46357 – 60806 – 46604 – 36921 – 06778 Giải tư 0382 – 7935 – 8299 – 4714 Giải năm 7120 – 1470 – 0246 – 0814 – 8203 – 0885 Giải sáu 878 – 694 – 346 Giải bảy 14 – 41 – 17 – 70 Đầu Đuôi 0 6, 4, 3 1 6, 4, 4, 4, 7 2 1, 0 3 5 4 6, 6, 1 5 7 6 8 7 8, 0, 8, 0 8 2, 5 9 3, 7, 1, 9, 4 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 16-10-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 16-10-2018 Đặc biệt 82524 Giải nhất 34244 Giải nhì 34070 – 44290 Giải ba 97357 – 76471 – 43109 – 97496 – 53085 – 93333 Giải tư 2648 – 8832 – 1319 – 7867 Giải năm 5675 – 1449 – 7035 – 6373 – 0023 – 6964 Giải sáu 961 – 460 – 921 Giải bảy 11 – 49 – 01 – 76 Đầu Đuôi 0 9, 1 1 9, 1 2 4, 3, 1 3 3, 2, 5 4 4, 8, 9, 9 5 7 6 7, 4, 1, 0 7 0, 1, 5, 3, 6 8 5 9 0, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:...