Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 14-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 14-07-2018 Đặc biệt 78023 Giải nhất 30328 Giải nhì 86794 – 35471 Giải ba 35975 – 91231 – 66283 – 48396 – 47735 – 62023 Giải tư 7381 – 0043 – 8848 – 2335 Giải năm 1821 – 3209 – 2124 – 2446 – 4430 – 7823 Giải sáu 856 – 312 – 231 Giải bảy 82 – 33 – 48 – 79 Đầu Đuôi 0 9 1 2 2 3, 8, 3, 1, 4, 3 3 1, 5, 5, 0, 1, 3 4 3, 8, 6, 8 5 6 6 7 1, 5, 9 8 3, 1, 2 9 4, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 13-07-2018

Kqxs ngày 10-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 10-07-2018 Đặc biệt 76157 Giải nhất 85182 Giải nhì 39521 – 44012 Giải ba 58949 – 87866 – 49510 – 71715 – 59256 – 77348 Giải tư 5875 – 6500 – 9322 – 3512 Giải năm 7307 – 2994 – 0342 – 6331 – 2435 – 6240 Giải sáu 256 – 275 – 169 Giải bảy 54 – 81 – 06 – 95 Đầu Đuôi 0 0, 7, 6 1 2, 0, 5, 2 2 1, 2 3 1, 5 4 9, 8, 2, 0 5 7, 6, 6, 4 6 6, 9 7 5, 5 8 2, 1 9 4, 5 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 11-07-2018

Kqxs ngày 09-07-2018

Kqxs ngày 08-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Chủ Nhật, 08-07-2018 Đặc biệt 75299 Giải nhất 77412 Giải nhì 14075 – 45755 Giải ba 30048 – 00667 – 60134 – 53524 – 47959 – 53973 Giải tư 3836 – 0428 – 0072 – 2557 Giải năm 1955 – 8576 – 7058 – 2041 – 1418 – 2628 Giải sáu 161 – 965 – 326 Giải bảy 78 – 87 – 03 – 53 Đầu Đuôi 0 3 1 2, 8 2 4, 8, 8, 6 3 4, 6 4 8, 1 5 5, 9, 7, 5, 8, 3 6 7, 1, 5 7 5, 3, 2, 6, 8 8 7 9 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 07-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 07-07-2018 Đặc biệt 41967 Giải nhất 63209 Giải nhì 40959 – 62787 Giải ba 99672 – 20330 – 49456 – 28688 – 35969 – 27857 Giải tư 7227 – 6461 – 8587 – 1790 Giải năm 5456 – 0269 – 0673 – 9302 – 2246 – 1582 Giải sáu 716 – 223 – 831 Giải bảy 60 – 97 – 55 – 57 Đầu Đuôi 0 9, 2 1 6 2 7, 3 3 0, 1 4 6 5 9, 6, 7, 6, 5, 7 6 7, 9, 1, 9, 0 7 2, 3 8 7, 8, 7, 2 9 0, 7 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 06-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 06-07-2018 Đặc biệt 93514 Giải nhất 07894 Giải nhì 96887 – 00582 Giải ba 73628 – 05590 – 54402 – 48531 – 07555 – 21756 Giải tư 4549 – 5277 – 5910 – 6582 Giải năm 3781 – 6557 – 9684 – 0786 – 5644 – 3931 Giải sáu 394 – 722 – 414 Giải bảy 24 – 44 – 75 – 99 Đầu Đuôi 0 2 1 4, 0, 4 2 8, 2, 4 3 1, 1 4 9, 4, 4 5 5, 6, 7 6 7 7, 5 8 7, 2, 2, 1, 4, 6 9 4, 0, 4, 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 05-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 05-07-2018 Đặc biệt 92295 Giải nhất 80208 Giải nhì 26383 – 03453 Giải ba 09646 – 16688 – 17921 – 04814 – 21668 – 23198 Giải tư 1158 – 7397 – 8122 – 6340 Giải năm 0229 – 0271 – 6499 – 0715 – 9104 – 9528 Giải sáu 480 – 802 – 928 Giải bảy 36 – 68 – 44 – 18 Đầu Đuôi 0 8, 4, 2 1 4, 5, 8 2 1, 2, 9, 8, 8 3 6 4 6, 0, 4 5 3, 8 6 8, 8 7 1 8 3, 8, 0 9 5, 8, 7, 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 04-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 04-07-2018 Đặc biệt 31995 Giải nhất 02855 Giải nhì 60477 – 48820 Giải ba 91806 – 65916 – 29063 – 09216 – 23606 – 53319 Giải tư 1859 – 3482 – 1692 – 4602 Giải năm 9639 – 1098 – 3635 – 9214 – 0982 – 9671 Giải sáu 155 – 553 – 962 Giải bảy 62 – 20 – 47 – 46 Đầu Đuôi 0 6, 6, 2 1 6, 6, 9, 4 2 0, 0 3 9, 5 4 7, 6 5 5, 9, 5, 3 6 3, 2, 2 7 7, 1 8 2, 2 9 5, 2, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,...