Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 03-02-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 03-02-2018 Đặc biệt 37601 Giải nhất 93185 Giải nhì 27008 – 13479 Giải ba 80514 – 22827 – 16815 – 20315 – 12634 – 34210 Giải tư 5575 – 6106 – 3757 – 9579 Giải năm 9498 – 5477 – 2404 – 5123 – 3584 – 8876 Giải sáu 183 – 867 – 764 Giải bảy 63 – 40 – 49 – 03 Đầu Đuôi 0 1, 8, 6, 4, 3 1 4, 5, 5, 0 2 7, 3 3 4 4 0, 9 5 7 6 7, 4, 3 7 9, 5, 9, 7, 6 8 5, 4, 3 9 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 02-02-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 02-02-2018 Đặc biệt 61573 Giải nhất 15068 Giải nhì 81305 – 17862 Giải ba 93687 – 00186 – 91229 – 56941 – 88798 – 42216 Giải tư 0275 – 7725 – 0274 – 3400 Giải năm 3173 – 7480 – 7872 – 3797 – 1422 – 5730 Giải sáu 060 – 302 – 004 Giải bảy 48 – 23 – 69 – 70 Đầu Đuôi 0 5, 0, 2, 4 1 6 2 9, 5, 2, 3 3 0 4 1, 8 5 6 8, 2, 0, 9 7 3, 5, 4, 3, 2, 0 8 7, 6, 0 9 8, 7 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 01-02-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 01-02-2018 Đặc biệt 40951 Giải nhất 72911 Giải nhì 28373 – 96155 Giải ba 38884 – 64450 – 82966 – 30636 – 03883 – 40691 Giải tư 2188 – 7344 – 6571 – 5842 Giải năm 5077 – 9088 – 7074 – 6433 – 1389 – 7040 Giải sáu 180 – 804 – 717 Giải bảy 70 – 42 – 44 – 03 Đầu Đuôi 0 4, 3 1 1, 7 2 3 6, 3 4 4, 2, 0, 2, 4 5 1, 5, 0 6 6 7 3, 1, 7, 4, 0 8 4, 3, 8, 8, 9, 0 9 1 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 31-01-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 31-01-2018 Đặc biệt 74348 Giải nhất 51973 Giải nhì 34847 – 46622 Giải ba 08327 – 15882 – 30660 – 28221 – 74323 – 54547 Giải tư 9454 – 2153 – 5289 – 4551 Giải năm 3943 – 1770 – 8009 – 8746 – 3574 – 2588 Giải sáu 350 – 515 – 184 Giải bảy 75 – 86 – 03 – 10 Đầu Đuôi 0 9, 3 1 5, 0 2 2, 7, 1, 3 3 4 8, 7, 7, 3, 6 5 4, 3, 1, 0 6 0 7 3, 0, 4, 5 8 2, 9, 8, 4, 6 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC... 

Kqxs ngày 30-01-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 30-01-2018 Đặc biệt 93729 Giải nhất 17440 Giải nhì 82465 – 46991 Giải ba 41085 – 93638 – 42424 – 07524 – 38181 – 60956 Giải tư 4099 – 3602 – 8857 – 9075 Giải năm 2770 – 5149 – 2546 – 0762 – 4991 – 8735 Giải sáu 403 – 683 – 996 Giải bảy 31 – 57 – 47 – 20 Đầu Đuôi 0 2, 3 1 2 9, 4, 4, 0 3 8, 5, 1 4 0, 9, 6, 7 5 6, 7, 7 6 5, 2 7 5, 0 8 5, 1, 3 9 1, 9, 1, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 29-01-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 29-01-2018 Đặc biệt 75547 Giải nhất 01072 Giải nhì 40135 – 21672 Giải ba 65341 – 42737 – 01717 – 36133 – 78004 – 58957 Giải tư 3026 – 0388 – 6953 – 6672 Giải năm 4650 – 9224 – 1015 – 2839 – 5845 – 8902 Giải sáu 045 – 970 – 726 Giải bảy 32 – 94 – 50 – 33 Đầu Đuôi 0 4, 2 1 7, 5 2 6, 4, 6 3 5, 7, 3, 9, 2, 3 4 7, 1, 5, 5 5 7, 3, 0, 0 6 7 2, 2, 2, 0 8 8 9 4 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 28-01-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Chủ Nhật, 28-01-2018 Đặc biệt 98451 Giải nhất 87408 Giải nhì 35745 – 74625 Giải ba 66585 – 02029 – 56196 – 66449 – 78418 – 27327 Giải tư 7598 – 5994 – 6242 – 3634 Giải năm 6488 – 2110 – 6922 – 9421 – 3286 – 5590 Giải sáu 872 – 187 – 976 Giải bảy 50 – 94 – 95 – 43 Đầu Đuôi 0 8 1 8, 0 2 5, 9, 7, 2, 1 3 4 4 5, 9, 2, 3 5 1, 0 6 7 2, 6 8 5, 8, 6, 7 9 6, 8, 4, 0, 4, 5 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 27-01-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 27-01-2018 Đặc biệt 31583 Giải nhất 64721 Giải nhì 89072 – 75317 Giải ba 63520 – 63193 – 25119 – 32082 – 24864 – 99134 Giải tư 4611 – 1802 – 9416 – 3012 Giải năm 6533 – 7386 – 7580 – 7982 – 4553 – 2079 Giải sáu 961 – 650 – 229 Giải bảy 35 – 15 – 05 – 91 Đầu Đuôi 0 2, 5 1 7, 9, 1, 6, 2, 5 2 1, 0, 9 3 4, 3, 5 4 5 3, 0 6 4, 1 7 2, 9 8 3, 2, 6, 0, 2 9 3, 1 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 26-01-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 26-01-2018 Đặc biệt 82445 Giải nhất 20544 Giải nhì 05617 – 05935 Giải ba 54781 – 66814 – 49277 – 16230 – 51047 – 69991 Giải tư 0072 – 0863 – 6993 – 9196 Giải năm 5126 – 8532 – 5012 – 6428 – 7920 – 9243 Giải sáu 311 – 690 – 580 Giải bảy 01 – 64 – 46 – 95 Đầu Đuôi 0 1 1 7, 4, 2, 1 2 6, 8, 0 3 5, 0, 2 4 5, 4, 7, 3, 6 5 6 3, 4 7 7, 2 8 1, 0 9 1, 3, 6, 0, 5 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 25-01-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 25-01-2018 Đặc biệt 60568 Giải nhất 70326 Giải nhì 72389 – 18622 Giải ba 41497 – 24533 – 90944 – 06093 – 71919 – 77901 Giải tư 9521 – 7446 – 5567 – 9402 Giải năm 9875 – 7832 – 2554 – 9162 – 0236 – 6892 Giải sáu 275 – 091 – 132 Giải bảy 93 – 00 – 41 – 09 Đầu Đuôi 0 1, 2, 0, 9 1 9 2 6, 2, 1 3 3, 2, 6, 2 4 4, 6, 1 5 4 6 8, 7, 2 7 5, 5 8 9 9 7, 3, 2, 1, 3 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,...