Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 14-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 14-07-2018 Đặc biệt 78023 Giải nhất 30328 Giải nhì 86794 – 35471 Giải ba 35975 – 91231 – 66283 – 48396 – 47735 – 62023 Giải tư 7381 – 0043 – 8848 – 2335 Giải năm 1821 – 3209 – 2124 – 2446 – 4430 – 7823 Giải sáu 856 – 312 – 231 Giải bảy 82 – 33 – 48 – 79 Đầu Đuôi 0 9 1 2 2 3, 8, 3, 1, 4, 3 3 1, 5, 5, 0, 1, 3 4 3, 8, 6, 8 5 6 6 7 1, 5, 9 8 3, 1, 2 9 4, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 14-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 14-07-2018 Đặc biệt 78023 Giải nhất 30328 Giải nhì 86794 – 35471 Giải ba 35975 – 91231 – 66283 – 48396 – 47735 – 62023 Giải tư 7381 – 0043 – 8848 – 2335 Giải năm 1821 – 3209 – 2124 – 2446 – 4430 – 7823 Giải sáu 856 – 312 – 231 Giải bảy 82 – 33 – 48 – 79 Đầu Đuôi 0 9 1 2 2 3, 8, 3, 1, 4, 3 3 1, 5, 5, 0, 1, 3 4 3, 8, 6, 8 5 6 6 7 1, 5, 9 8 3, 1, 2 9 4, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 14-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 14-07-2018 Đặc biệt 78023 Giải nhất 30328 Giải nhì 86794 – 35471 Giải ba 35975 – 91231 – 66283 – 48396 – 47735 – 62023 Giải tư 7381 – 0043 – 8848 – 2335 Giải năm 1821 – 3209 – 2124 – 2446 – 4430 – 7823 Giải sáu 856 – 312 – 231 Giải bảy 82 – 33 – 48 – 79 Đầu Đuôi 0 9 1 2 2 3, 8, 3, 1, 4, 3 3 1, 5, 5, 0, 1, 3 4 3, 8, 6, 8 5 6 6 7 1, 5, 9 8 3, 1, 2 9 4, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 14-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 14-07-2018 Đặc biệt 78023 Giải nhất 30328 Giải nhì 86794 – 35471 Giải ba 35975 – 91231 – 66283 – 48396 – 47735 – 62023 Giải tư 7381 – 0043 – 8848 – 2335 Giải năm 1821 – 3209 – 2124 – 2446 – 4430 – 7823 Giải sáu 856 – 312 – 231 Giải bảy 82 – 33 – 48 – 79 Đầu Đuôi 0 9 1 2 2 3, 8, 3, 1, 4, 3 3 1, 5, 5, 0, 1, 3 4 3, 8, 6, 8 5 6 6 7 1, 5, 9 8 3, 1, 2 9 4, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 14-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 14-07-2018 Đặc biệt 78023 Giải nhất 30328 Giải nhì 86794 – 35471 Giải ba 35975 – 91231 – 66283 – 48396 – 47735 – 62023 Giải tư 7381 – 0043 – 8848 – 2335 Giải năm 1821 – 3209 – 2124 – 2446 – 4430 – 7823 Giải sáu 856 – 312 – 231 Giải bảy 82 – 33 – 48 – 79 Đầu Đuôi 0 9 1 2 2 3, 8, 3, 1, 4, 3 3 1, 5, 5, 0, 1, 3 4 3, 8, 6, 8 5 6 6 7 1, 5, 9 8 3, 1, 2 9 4, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 18-07-2018

Kqxs ngày 17-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 17-07-2018 Đặc biệt 88323 Giải nhất 12739 Giải nhì 33074 – 36293 Giải ba 66566 – 88487 – 05131 – 09596 – 71509 – 48275 Giải tư 1516 – 9035 – 8650 – 5997 Giải năm 6839 – 4460 – 6258 – 2707 – 6424 – 3259 Giải sáu 052 – 972 – 116 Giải bảy 19 – 74 – 88 – 17 Đầu Đuôi 0 9, 7 1 6, 6, 9, 7 2 3, 4 3 9, 1, 5, 9 4 5 0, 8, 9, 2 6 6, 0 7 4, 5, 2, 4 8 7, 8 9 3, 6, 7 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 16-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 16-07-2018 Đặc biệt 44371 Giải nhất 38326 Giải nhì 10518 – 38657 Giải ba 38697 – 47666 – 68942 – 18825 – 29296 – 54572 Giải tư 5586 – 0171 – 0290 – 4334 Giải năm 9029 – 7133 – 1571 – 7084 – 9038 – 1203 Giải sáu 060 – 041 – 335 Giải bảy 40 – 70 – 06 – 07 Đầu Đuôi 0 3, 6, 7 1 8 2 6, 5, 9 3 4, 3, 8, 5 4 2, 1, 0 5 7 6 6, 0 7 1, 2, 1, 1, 0 8 6, 4 9 7, 6, 0 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 15-07-2018

Kqxs ngày 12-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 12-07-2018 Đặc biệt 09965 Giải nhất 77633 Giải nhì 77574 – 43142 Giải ba 52150 – 11721 – 86093 – 70908 – 22577 – 97607 Giải tư 7953 – 4278 – 0301 – 7208 Giải năm 9262 – 2683 – 9619 – 6127 – 7616 – 6598 Giải sáu 839 – 310 – 082 Giải bảy 36 – 27 – 60 – 91 Đầu Đuôi 0 8, 7, 1, 8 1 9, 6, 0 2 1, 7, 7 3 3, 9, 6 4 2 5 0, 3 6 5, 2, 0 7 4, 7, 8 8 3, 2 9 3, 8, 1 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,...