Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 12-02-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 12-02-2018 Đặc biệt 40999 Giải nhất 51919 Giải nhì 60177 – 45050 Giải ba 14302 – 83988 – 11179 – 14860 – 59593 – 03139 Giải tư 7500 – 8277 – 8533 – 1766 Giải năm 3785 – 6813 – 6580 – 2735 – 3858 – 6166 Giải sáu 819 – 139 – 391 Giải bảy 25 – 02 – 29 – 95 Đầu Đuôi 0 2, 0, 2 1 9, 3, 9 2 5, 9 3 9, 3, 5, 9 4 5 0, 8 6 0, 6, 6 7 7, 9, 7 8 8, 5, 0 9 9, 3, 1, 5 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 12-02-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 12-02-2018 Đặc biệt 40999 Giải nhất 51919 Giải nhì 60177 – 45050 Giải ba 14302 – 83988 – 11179 – 14860 – 59593 – 03139 Giải tư 7500 – 8277 – 8533 – 1766 Giải năm 3785 – 6813 – 6580 – 2735 – 3858 – 6166 Giải sáu 819 – 139 – 391 Giải bảy 25 – 02 – 29 – 95 Đầu Đuôi 0 2, 0, 2 1 9, 3, 9 2 5, 9 3 9, 3, 5, 9 4 5 0, 8 6 0, 6, 6 7 7, 9, 7 8 8, 5, 0 9 9, 3, 1, 5 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 11-02-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Chủ Nhật, 11-02-2018 Đặc biệt 49568 Giải nhất 09737 Giải nhì 10008 – 32376 Giải ba 35353 – 45721 – 98280 – 65737 – 53908 – 34859 Giải tư 3698 – 5722 – 0937 – 6979 Giải năm 1812 – 7305 – 5236 – 9474 – 2002 – 6862 Giải sáu 667 – 125 – 527 Giải bảy 66 – 10 – 81 – 63 Đầu Đuôi 0 8, 8, 5, 2 1 2, 0 2 1, 2, 5, 7 3 7, 7, 7, 6 4 5 3, 9 6 8, 2, 7, 6, 3 7 6, 9, 4 8 0, 1 9 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 10-02-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 10-02-2018 Đặc biệt 93481 Giải nhất 18583 Giải nhì 46889 – 08699 Giải ba 73540 – 72922 – 88762 – 12138 – 07180 – 78416 Giải tư 3404 – 8630 – 3802 – 0054 Giải năm 2006 – 5564 – 2050 – 3347 – 9842 – 9873 Giải sáu 705 – 866 – 430 Giải bảy 88 – 15 – 32 – 05 Đầu Đuôi 0 4, 2, 6, 5, 5 1 6, 5 2 2 3 8, 0, 0, 2 4 0, 7, 2 5 4, 0 6 2, 4, 6 7 3 8 1, 3, 9, 0, 8 9 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 09-02-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 09-02-2018 Đặc biệt 18625 Giải nhất 75580 Giải nhì 67854 – 78266 Giải ba 53601 – 21050 – 15139 – 98597 – 28995 – 71412 Giải tư 7053 – 4977 – 2394 – 0302 Giải năm 6120 – 8068 – 4035 – 5554 – 8077 – 5542 Giải sáu 781 – 368 – 493 Giải bảy 56 – 94 – 68 – 50 Đầu Đuôi 0 1, 2 1 2 2 5, 0 3 9, 5 4 2 5 4, 0, 3, 4, 6, 0 6 6, 8, 8, 8 7 7, 7 8 0, 1 9 7, 5, 4, 3, 4 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 08-02-2018

Kqxs ngày 07-02-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 07-02-2018 Đặc biệt 74825 Giải nhất 35277 Giải nhì 53717 – 95181 Giải ba 49706 – 95752 – 86684 – 28560 – 95901 – 37401 Giải tư 9693 – 4415 – 0004 – 6255 Giải năm 3773 – 1888 – 3288 – 1296 – 2450 – 1979 Giải sáu 272 – 243 – 232 Giải bảy 92 – 64 – 12 – 80 Đầu Đuôi 0 6, 1, 1, 4 1 7, 5, 2 2 5 3 2 4 3 5 2, 5, 0 6 0, 4 7 7, 3, 9, 2 8 1, 4, 8, 8, 0 9 3, 6, 2 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 06-02-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 06-02-2018 Đặc biệt 68495 Giải nhất 10348 Giải nhì 13926 – 28933 Giải ba 05058 – 03386 – 86702 – 53471 – 39313 – 79780 Giải tư 1485 – 0837 – 7593 – 4217 Giải năm 2760 – 8804 – 1151 – 3299 – 5766 – 0458 Giải sáu 336 – 173 – 388 Giải bảy 18 – 54 – 11 – 98 Đầu Đuôi 0 2, 4 1 3, 7, 8, 1 2 6 3 3, 7, 6 4 8 5 8, 1, 8, 4 6 0, 6 7 1, 3 8 6, 0, 5, 8 9 5, 3, 9, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 04-02-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Chủ Nhật, 04-02-2018 Đặc biệt 52643 Giải nhất 44138 Giải nhì 86890 – 84230 Giải ba 61909 – 20435 – 67671 – 71099 – 26983 – 14879 Giải tư 7367 – 3475 – 5465 – 7974 Giải năm 4488 – 6025 – 1328 – 6319 – 2833 – 6835 Giải sáu 793 – 289 – 703 Giải bảy 53 – 03 – 38 – 32 Đầu Đuôi 0 9, 3, 3 1 9 2 5, 8 3 8, 0, 5, 3, 5, 8, 2 4 3 5 3 6 7, 5 7 1, 9, 5, 4 8 3, 8, 9 9 0, 9, 3 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 05-02-2018