Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 27-05-2018

Kqxs ngày 26-05-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 26-05-2018 Đặc biệt 70873 Giải nhất 33167 Giải nhì 37308 – 09513 Giải ba 65247 – 20262 – 45946 – 46825 – 60484 – 98810 Giải tư 8138 – 7638 – 7918 – 4378 Giải năm 1649 – 3129 – 1584 – 5534 – 9247 – 3785 Giải sáu 265 – 553 – 473 Giải bảy 37 – 92 – 10 – 64 Đầu Đuôi 0 8 1 3, 0, 8, 0 2 5, 9 3 8, 8, 4, 7 4 7, 6, 9, 7 5 3 6 7, 2, 5, 4 7 3, 8, 3 8 4, 4, 5 9 2 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 25-05-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 25-05-2018 Đặc biệt 89936 Giải nhất 92694 Giải nhì 62170 – 63572 Giải ba 51396 – 67295 – 81548 – 78652 – 23679 – 58275 Giải tư 5337 – 5944 – 8805 – 1944 Giải năm 9721 – 6739 – 3545 – 3059 – 6456 – 8621 Giải sáu 435 – 048 – 344 Giải bảy 55 – 29 – 84 – 11 Đầu Đuôi 0 5 1 1 2 1, 1, 9 3 6, 7, 9, 5 4 8, 4, 4, 5, 8, 4 5 2, 9, 6, 5 6 7 0, 2, 9, 5 8 4 9 4, 6, 5 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 24-05-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 24-05-2018 Đặc biệt 42876 Giải nhất 19449 Giải nhì 26883 – 48018 Giải ba 95699 – 48052 – 93001 – 58938 – 02285 – 66341 Giải tư 1565 – 5482 – 8448 – 0774 Giải năm 8791 – 8042 – 0992 – 3709 – 9431 – 0546 Giải sáu 327 – 146 – 876 Giải bảy 53 – 43 – 54 – 52 Đầu Đuôi 0 1, 9 1 8 2 7 3 8, 1 4 9, 1, 8, 2, 6, 6, 3 5 2, 3, 4, 2 6 5 7 6, 4, 6 8 3, 5, 2 9 9, 1, 2 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 01-04-2014

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 01-04-2014 Đặc biệt 71541 Giải nhất 06158 Giải nhì 83842 – 96697 Giải ba 34525 – 81738 – 74764 – 37434 – 29599 – 61916 Giải tư 5493 – 7787 – 8891 – 2835 Giải năm 3578 – 3824 – 2204 – 5178 – 1105 – 0803 Giải sáu 443 – 705 – 440 Giải bảy 98 – 30 – 96 – 53 Đầu Đuôi 0 4, 5, 3, 5 1 6 2 5, 4 3 8, 4, 5, 0 4 1, 2, 3, 0 5 8, 3 6 4 7 8, 8 8 7 9 7, 9, 3, 1, 8, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 23-05-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 23-05-2018 Đặc biệt 37544 Giải nhất 86683 Giải nhì 89324 – 68549 Giải ba 08603 – 29724 – 08391 – 34033 – 25487 – 53176 Giải tư 3567 – 9251 – 2471 – 6977 Giải năm 3916 – 0472 – 3873 – 9966 – 9940 – 5142 Giải sáu 672 – 222 – 661 Giải bảy 82 – 17 – 99 – 94 Đầu Đuôi 0 3 1 6, 7 2 4, 4, 2 3 3 4 4, 9, 0, 2 5 1 6 7, 6, 1 7 6, 1, 7, 2, 3, 2 8 3, 7, 2 9 1, 9, 4 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 22-05-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 22-05-2018 Đặc biệt 81330 Giải nhất 19024 Giải nhì 18124 – 78679 Giải ba 43885 – 06760 – 25314 – 51693 – 25372 – 87564 Giải tư 6334 – 8572 – 7030 – 7216 Giải năm 3208 – 2109 – 9436 – 5665 – 7552 – 7991 Giải sáu 911 – 773 – 211 Giải bảy 71 – 60 – 76 – 72 Đầu Đuôi 0 8, 9 1 4, 6, 1, 1 2 4, 4 3 0, 4, 0, 6 4 5 2 6 0, 4, 5, 0 7 9, 2, 2, 3, 1, 6, 2 8 5 9 3, 1 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 21-05-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 21-05-2018 Đặc biệt 06511 Giải nhất 43116 Giải nhì 05917 – 85701 Giải ba 30295 – 66724 – 14858 – 75890 – 97210 – 39425 Giải tư 0869 – 0764 – 7121 – 9932 Giải năm 6820 – 4764 – 4347 – 7474 – 5158 – 4332 Giải sáu 162 – 164 – 819 Giải bảy 12 – 23 – 49 – 41 Đầu Đuôi 0 1 1 1, 6, 7, 0, 9, 2 2 4, 5, 1, 0, 3 3 2, 2 4 7, 9, 1 5 8, 8 6 9, 4, 4, 2, 4 7 4 8 9 5, 0 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 20-05-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Chủ Nhật, 20-05-2018 Đặc biệt 32370 Giải nhất 81373 Giải nhì 36705 – 53815 Giải ba 36962 – 33240 – 54949 – 61253 – 56764 – 03388 Giải tư 0563 – 3549 – 1669 – 6955 Giải năm 0080 – 5003 – 4326 – 5840 – 1125 – 2268 Giải sáu 629 – 602 – 909 Giải bảy 77 – 24 – 29 – 04 Đầu Đuôi 0 5, 3, 2, 9, 4 1 5 2 6, 5, 9, 4, 9 3 4 0, 9, 9, 0 5 3, 5 6 2, 4, 3, 9, 8 7 0, 3, 7 8 8, 0 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn:... 

Kqxs ngày 19-05-2018