Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 21-01-2019

Kqxs ngày 20-01-2019

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Chủ Nhật, 20-01-2019 Đặc biệt 65208 Giải nhất 55223 Giải nhì 07010 – 34387 Giải ba 20869 – 01911 – 46035 – 14971 – 85545 – 83460 Giải tư 7858 – 6779 – 2452 – 3511 Giải năm 0574 – 6987 – 0889 – 1676 – 3179 – 8622 Giải sáu 547 – 914 – 882 Giải bảy 72 – 54 – 95 – 92 Đầu Đuôi 0 8 1 0, 1, 1, 4 2 3, 2 3 5 4 5, 7 5 8, 2, 4 6 9, 0 7 1, 9, 4, 6, 9, 2 8 7, 7, 9, 2 9 5, 2 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 19-01-2019

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 19-01-2019 Đặc biệt 71892 Giải nhất 00967 Giải nhì 76205 – 84573 Giải ba 46326 – 54946 – 97053 – 56226 – 70714 – 61043 Giải tư 6340 – 3945 – 0048 – 2066 Giải năm 1714 – 8635 – 0031 – 8551 – 4438 – 4918 Giải sáu 163 – 257 – 436 Giải bảy 34 – 64 – 70 – 85 Đầu Đuôi 0 5 1 4, 4, 8 2 6, 6 3 5, 1, 8, 6, 4 4 6, 3, 0, 5, 8 5 3, 1, 7 6 7, 6, 3, 4 7 3, 0 8 5 9 2 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 18-01-2019

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 18-01-2019 Đặc biệt 04289 Giải nhất 05242 Giải nhì 95071 – 64877 Giải ba 34673 – 64527 – 40670 – 50986 – 05702 – 31069 Giải tư 9439 – 0223 – 1726 – 4099 Giải năm 6377 – 2525 – 1347 – 3788 – 2872 – 1798 Giải sáu 548 – 660 – 831 Giải bảy 29 – 18 – 94 – 15 Đầu Đuôi 0 2 1 8, 5 2 7, 3, 6, 5, 9 3 9, 1 4 2, 7, 8 5 6 9, 0 7 1, 7, 3, 0, 7, 2 8 9, 6, 8 9 9, 8, 4 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 17-01-2019

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 17-01-2019 Đặc biệt 68116 Giải nhất 26827 Giải nhì 31264 – 81596 Giải ba 87555 – 09629 – 37437 – 65284 – 39787 – 92233 Giải tư 0839 – 8472 – 2914 – 6721 Giải năm 9662 – 8264 – 1248 – 3012 – 2856 – 7858 Giải sáu 840 – 713 – 571 Giải bảy 74 – 65 – 15 – 52 Đầu Đuôi 0 1 6, 4, 2, 3, 5 2 7, 9, 1 3 7, 3, 9 4 8, 0 5 5, 6, 8, 2 6 4, 2, 4, 5 7 2, 1, 4 8 4, 7 9 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 16-01-2019

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 16-01-2019 Đặc biệt 22086 Giải nhất 79312 Giải nhì 90049 – 54062 Giải ba 52537 – 10294 – 62485 – 99403 – 26631 – 73265 Giải tư 3694 – 2907 – 6472 – 2670 Giải năm 1937 – 7578 – 4575 – 5576 – 4557 – 3331 Giải sáu 257 – 886 – 750 Giải bảy 28 – 97 – 31 – 95 Đầu Đuôi 0 3, 7 1 2 2 8 3 7, 1, 7, 1, 1 4 9 5 7, 7, 0 6 2, 5 7 2, 0, 8, 5, 6 8 6, 5, 6 9 4, 4, 7, 5 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 11-04-2012

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 11-04-2012 Đặc biệt 77582 Giải nhất 28291 Giải nhì 48638 – 41475 Giải ba 34230 – 88761 – 61239 – 84517 – 92488 – 57177 Giải tư 3229 – 5019 – 4483 – 1043 Giải năm 4985 – 1429 – 4299 – 8517 – 5112 – 5497 Giải sáu 642 – 905 – 951 Giải bảy 98 – 70 – 53 – 16 Đầu Đuôi 0 5 1 7, 9, 7, 2, 6 2 9, 9 3 8, 0, 9 4 3, 2 5 1, 3 6 1 7 5, 7, 0 8 2, 8, 3, 5 9 1, 9, 7, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 15-01-2019

Kqxs ngày 14-01-2019

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 14-01-2019 Đặc biệt 51545 Giải nhất 42892 Giải nhì 43403 – 47804 Giải ba 34204 – 39267 – 75895 – 58649 – 31151 – 03816 Giải tư 9799 – 3002 – 2439 – 9543 Giải năm 3525 – 0656 – 2473 – 2559 – 2720 – 6574 Giải sáu 684 – 721 – 993 Giải bảy 34 – 81 – 28 – 64 Đầu Đuôi 0 3, 4, 4, 2 1 6 2 5, 0, 1, 8 3 9, 4 4 5, 9, 3 5 1, 6, 9 6 7, 4 7 3, 4 8 4, 1 9 2, 5, 9, 3 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 10-01-2019

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 10-01-2019 Đặc biệt 30559 Giải nhất 78713 Giải nhì 84288 – 17464 Giải ba 98540 – 14459 – 45907 – 55104 – 62771 – 61680 Giải tư 2703 – 7978 – 0534 – 7176 Giải năm 9801 – 8835 – 2008 – 9821 – 1349 – 0687 Giải sáu 200 – 788 – 053 Giải bảy 56 – 77 – 55 – 15 Đầu Đuôi 0 7, 4, 3, 1, 8, 0 1 3, 5 2 1 3 4, 5 4 0, 9 5 9, 9, 3, 6, 5 6 4 7 1, 8, 6, 7 8 8, 0, 7, 8 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống...