Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 08-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 08-10-2013 Đặc biệt 81438 Giải nhất 32672 Giải nhì 42706 – 44158 Giải ba 01747 – 03348 – 38071 – 92229 – 99665 – 87603 Giải tư 3428 – 2607 – 9925 – 3672 Giải năm 7302 – 7234 – 6299 – 4543 – 5771 – 5848 Giải sáu 113 – 371 – 687 Giải bảy 47 – 65 – 83 – 32 Đầu Đuôi 0 6, 3, 7, 2 1 3 2 9, 8, 5 3 8, 4, 2 4 7, 8, 3, 8, 7 5 8 6 5, 5 7 2, 1, 2, 1, 1 8 7, 3 9 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 07-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 07-10-2013 Đặc biệt 05393 Giải nhất 88338 Giải nhì 35927 – 21558 Giải ba 68643 – 29988 – 19275 – 70621 – 65346 – 99435 Giải tư 9200 – 7852 – 7753 – 8202 Giải năm 5866 – 6562 – 1561 – 8630 – 7714 – 7317 Giải sáu 593 – 698 – 764 Giải bảy 44 – 79 – 83 – 93 Đầu Đuôi 0 0, 2 1 4, 7 2 7, 1 3 8, 5, 0 4 3, 6, 4 5 8, 2, 3 6 6, 2, 1, 4 7 5, 9 8 8, 3 9 3, 3, 8, 3 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 24-06-2015

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 24-06-2015 Đặc biệt 36770 Giải nhất 80078 Giải nhì 12359 – 07492 Giải ba 16586 – 57563 – 22798 – 09041 – 11632 – 29050 Giải tư 7038 – 8819 – 7212 – 8641 Giải năm 4656 – 2124 – 5873 – 4899 – 2060 – 1374 Giải sáu 127 – 903 – 075 Giải bảy 35 – 59 – 38 – 95 Đầu Đuôi 0 3 1 9, 2 2 4, 7 3 2, 8, 5, 8 4 1, 1 5 9, 0, 6, 9 6 3, 0 7 0, 8, 3, 4, 5 8 6 9 2, 8, 9, 5 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 06-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Chủ Nhật, 06-10-2013 Đặc biệt 64372 Giải nhất 17609 Giải nhì 38954 – 05855 Giải ba 70295 – 42269 – 09547 – 32984 – 27996 – 34819 Giải tư 2641 – 0729 – 8022 – 1720 Giải năm 0438 – 8980 – 5342 – 2126 – 2095 – 4407 Giải sáu 262 – 214 – 442 Giải bảy 61 – 85 – 09 – 00 Đầu Đuôi 0 9, 7, 9, 0 1 9, 4 2 9, 2, 0, 6 3 8 4 7, 1, 2, 2 5 4, 5 6 9, 2, 1 7 2 8 4, 0, 5 9 5, 6, 5 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 05-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 05-10-2013 Đặc biệt 25522 Giải nhất 22070 Giải nhì 97253 – 96069 Giải ba 59515 – 29563 – 99749 – 92383 – 23687 – 04466 Giải tư 5713 – 2883 – 8640 – 4124 Giải năm 6582 – 5319 – 5714 – 1612 – 9832 – 5939 Giải sáu 009 – 951 – 850 Giải bảy 97 – 11 – 74 – 34 Đầu Đuôi 0 9 1 5, 3, 9, 4, 2, 1 2 2, 4 3 2, 9, 4 4 9, 0 5 3, 1, 0 6 9, 3, 6 7 0, 4 8 3, 7, 3, 2 9 7 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 04-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 04-10-2013 Đặc biệt 43333 Giải nhất 08101 Giải nhì 15144 – 22371 Giải ba 15483 – 58503 – 75068 – 46158 – 81709 – 96454 Giải tư 7906 – 0951 – 0450 – 4315 Giải năm 4551 – 5284 – 3508 – 9386 – 9373 – 9054 Giải sáu 156 – 521 – 401 Giải bảy 36 – 46 – 77 – 64 Đầu Đuôi 0 1, 3, 9, 6, 8, 1 1 5 2 1 3 3, 6 4 4, 6 5 8, 4, 1, 0, 1, 4, 6 6 8, 4 7 1, 3, 7 8 3, 4, 6 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 03-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 03-10-2013 Đặc biệt 99511 Giải nhất 15179 Giải nhì 25156 – 59858 Giải ba 63945 – 42487 – 95511 – 87172 – 88803 – 83352 Giải tư 1182 – 5235 – 7406 – 5324 Giải năm 0776 – 9709 – 1329 – 6845 – 8997 – 8286 Giải sáu 376 – 219 – 498 Giải bảy 26 – 43 – 11 – 23 Đầu Đuôi 0 3, 6, 9 1 1, 1, 9, 1 2 4, 9, 6, 3 3 5 4 5, 5, 3 5 6, 8, 2 6 7 9, 2, 6, 6 8 7, 2, 6 9 7, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 02-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 02-10-2013 Đặc biệt 18234 Giải nhất 86216 Giải nhì 91043 – 04016 Giải ba 47386 – 87445 – 04428 – 87273 – 12804 – 57263 Giải tư 3481 – 6351 – 4294 – 8709 Giải năm 6224 – 9136 – 7043 – 7712 – 4463 – 6229 Giải sáu 667 – 307 – 672 Giải bảy 93 – 94 – 98 – 72 Đầu Đuôi 0 4, 9, 7 1 6, 6, 2 2 8, 4, 9 3 4, 6 4 3, 5, 3 5 1 6 3, 3, 7 7 3, 2, 2 8 6, 1 9 4, 3, 4, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 01-10-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 01-10-2013 Đặc biệt 38960 Giải nhất 25030 Giải nhì 68648 – 12028 Giải ba 04759 – 57546 – 95182 – 01316 – 89052 – 24666 Giải tư 6778 – 2308 – 3515 – 1386 Giải năm 4613 – 8966 – 6383 – 9165 – 5211 – 3384 Giải sáu 797 – 857 – 778 Giải bảy 96 – 72 – 91 – 20 Đầu Đuôi 0 8 1 6, 5, 3, 1 2 8, 0 3 0 4 8, 6 5 9, 2, 7 6 0, 6, 6, 5 7 8, 8, 2 8 2, 6, 3, 4 9 7, 6, 1 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 30-09-2013

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 30-09-2013 Đặc biệt 47648 Giải nhất 12455 Giải nhì 43180 – 00529 Giải ba 34906 – 31895 – 94734 – 25611 – 38052 – 17935 Giải tư 0562 – 8994 – 7082 – 9383 Giải năm 8325 – 9452 – 8192 – 7307 – 6604 – 9116 Giải sáu 515 – 836 – 964 Giải bảy 85 – 90 – 99 – 12 Đầu Đuôi 0 6, 7, 4 1 1, 6, 5, 2 2 9, 5 3 4, 5, 6 4 8 5 5, 2, 2 6 2, 4 7 8 0, 2, 3, 5 9 5, 4, 2, 0, 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống...