Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 05-04-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 05-04-2018 Đặc biệt 37294 Giải nhất 18441 Giải nhì 34500 – 50110 Giải ba 52810 – 45767 – 07407 – 91528 – 61584 – 66582 Giải tư 8746 – 9746 – 0913 – 6900 Giải năm 4650 – 9897 – 5864 – 8577 – 7718 – 6082 Giải sáu 935 – 433 – 855 Giải bảy 64 – 67 – 65 – 58 Đầu Đuôi 0 0, 7, 0 1 0, 0, 3, 8 2 8 3 5, 3 4 1, 6, 6 5 0, 5, 8 6 7, 4, 4, 7, 5 7 7 8 4, 2, 2 9 4, 7 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 03-02-2014

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 03-02-2014 Đặc biệt 54416 Giải nhất 02981 Giải nhì 43698 – 25593 Giải ba 49586 – 26468 – 36912 – 05755 – 41825 – 11647 Giải tư 8636 – 9196 – 0602 – 4102 Giải năm 9729 – 0323 – 7881 – 8812 – 9375 – 5070 Giải sáu 739 – 666 – 815 Giải bảy 22 – 61 – 75 – 38 Đầu Đuôi 0 2, 2 1 6, 2, 2, 5 2 5, 9, 3, 2 3 6, 9, 8 4 7 5 5 6 8, 6, 1 7 5, 0, 5 8 1, 6, 1 9 8, 3, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 04-04-2018

Kqxs ngày 03-04-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 03-04-2018 Đặc biệt 85446 Giải nhất 75389 Giải nhì 13918 – 48474 Giải ba 18273 – 07435 – 22154 – 92954 – 28360 – 14724 Giải tư 2888 – 6982 – 1062 – 5422 Giải năm 6876 – 7493 – 6976 – 8148 – 2507 – 4808 Giải sáu 563 – 503 – 603 Giải bảy 96 – 08 – 53 – 21 Đầu Đuôi 0 7, 8, 3, 3, 8 1 8 2 4, 2, 1 3 5 4 6, 8 5 4, 4, 3 6 0, 2, 3 7 4, 3, 6, 6 8 9, 8, 2 9 3, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 02-04-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 02-04-2018 Đặc biệt 19012 Giải nhất 66979 Giải nhì 66283 – 59645 Giải ba 80549 – 79685 – 85104 – 14261 – 20182 – 12310 Giải tư 2145 – 4555 – 5076 – 8695 Giải năm 9468 – 8874 – 2843 – 1640 – 7513 – 2174 Giải sáu 241 – 219 – 499 Giải bảy 37 – 10 – 56 – 42 Đầu Đuôi 0 4 1 2, 0, 3, 9, 0 2 3 7 4 5, 9, 5, 3, 0, 1, 2 5 5, 6 6 1, 8 7 9, 6, 4, 4 8 3, 5, 2 9 5, 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 01-04-2014

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 01-04-2014 Đặc biệt 71541 Giải nhất 06158 Giải nhì 83842 – 96697 Giải ba 34525 – 81738 – 74764 – 37434 – 29599 – 61916 Giải tư 5493 – 7787 – 8891 – 2835 Giải năm 3578 – 3824 – 2204 – 5178 – 1105 – 0803 Giải sáu 443 – 705 – 440 Giải bảy 98 – 30 – 96 – 53 Đầu Đuôi 0 4, 5, 3, 5 1 6 2 5, 4 3 8, 4, 5, 0 4 1, 2, 3, 0 5 8, 3 6 4 7 8, 8 8 7 9 7, 9, 3, 1, 8, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 01-04-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Chủ Nhật, 01-04-2018 Đặc biệt 75571 Giải nhất 12597 Giải nhì 47176 – 45144 Giải ba 46991 – 67618 – 10970 – 52011 – 41155 – 54675 Giải tư 3076 – 1496 – 2122 – 1056 Giải năm 3526 – 9290 – 3196 – 5705 – 6220 – 3395 Giải sáu 480 – 715 – 079 Giải bảy 88 – 17 – 29 – 31 Đầu Đuôi 0 5 1 8, 1, 5, 7 2 2, 6, 0, 9 3 1 4 4 5 5, 6 6 7 1, 6, 0, 5, 6, 9 8 0, 8 9 7, 1, 6, 0, 6, 5 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 11-04-2012

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 11-04-2012 Đặc biệt 77582 Giải nhất 28291 Giải nhì 48638 – 41475 Giải ba 34230 – 88761 – 61239 – 84517 – 92488 – 57177 Giải tư 3229 – 5019 – 4483 – 1043 Giải năm 4985 – 1429 – 4299 – 8517 – 5112 – 5497 Giải sáu 642 – 905 – 951 Giải bảy 98 – 70 – 53 – 16 Đầu Đuôi 0 5 1 7, 9, 7, 2, 6 2 9, 9 3 8, 0, 9 4 3, 2 5 1, 3 6 1 7 5, 7, 0 8 2, 8, 3, 5 9 1, 9, 7, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 30-03-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 30-03-2018 Đặc biệt 44900 Giải nhất 01901 Giải nhì 42632 – 14394 Giải ba 30320 – 97647 – 07411 – 77685 – 83007 – 19932 Giải tư 2110 – 1159 – 1924 – 6040 Giải năm 1728 – 2230 – 6406 – 1103 – 0816 – 3736 Giải sáu 483 – 540 – 546 Giải bảy 90 – 11 – 76 – 47 Đầu Đuôi 0 0, 1, 7, 6, 3 1 1, 0, 6, 1 2 0, 4, 8 3 2, 2, 0, 6 4 7, 0, 0, 6, 7 5 9 6 7 6 8 5, 3 9 4, 0 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 31-03-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 31-03-2018 Đặc biệt 34439 Giải nhất 50618 Giải nhì 82806 – 82806 Giải ba 81312 – 28374 – 64402 – 96580 – 20561 – 99757 Giải tư 4464 – 2614 – 1283 – 9395 Giải năm 9195 – 4270 – 3588 – 0708 – 4486 – 9241 Giải sáu 661 – 946 – 612 Giải bảy 93 – 23 – 98 – 87 Đầu Đuôi 0 6, 6, 2, 8 1 8, 2, 4, 2 2 3 3 9 4 1, 6 5 7 6 1, 4, 1 7 4, 0 8 0, 3, 8, 6, 7 9 5, 5, 3, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,...