Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 16-09-2018

Kqxs ngày 15-09-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 15-09-2018 Đặc biệt 59077 Giải nhất 60870 Giải nhì 44532 – 40380 Giải ba 46807 – 12001 – 03419 – 30123 – 62780 – 94445 Giải tư 3932 – 8318 – 9210 – 4290 Giải năm 8393 – 3883 – 1102 – 2656 – 4860 – 8068 Giải sáu 888 – 948 – 794 Giải bảy 37 – 17 – 59 – 78 Đầu Đuôi 0 7, 1, 2 1 9, 8, 0, 7 2 3 3 2, 2, 7 4 5, 8 5 6, 9 6 0, 8 7 7, 0, 8 8 0, 0, 3, 8 9 0, 3, 4 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 14-09-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 14-09-2018 Đặc biệt 21588 Giải nhất 03788 Giải nhì 52146 – 59004 Giải ba 44173 – 47812 – 62516 – 29339 – 20347 – 94610 Giải tư 0479 – 7854 – 7731 – 1964 Giải năm 6817 – 8567 – 9628 – 2095 – 9923 – 4249 Giải sáu 939 – 863 – 933 Giải bảy 79 – 92 – 13 – 71 Đầu Đuôi 0 4 1 2, 6, 0, 7, 3 2 8, 3 3 9, 1, 9, 3 4 6, 7, 9 5 4 6 4, 7, 3 7 3, 9, 9, 1 8 8, 8 9 5, 2 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 13-09-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 13-09-2018 Đặc biệt 45562 Giải nhất 73735 Giải nhì 01598 – 69120 Giải ba 14923 – 54953 – 00078 – 04375 – 36129 – 41879 Giải tư 5412 – 1769 – 9289 – 6342 Giải năm 5164 – 4836 – 2482 – 5869 – 0898 – 3095 Giải sáu 097 – 055 – 585 Giải bảy 20 – 36 – 01 – 24 Đầu Đuôi 0 1 1 2 2 0, 3, 9, 0, 4 3 5, 6, 6 4 2 5 3, 5 6 2, 9, 4, 9 7 8, 5, 9 8 9, 2, 5 9 8, 8, 5, 7 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 12-09-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 12-09-2018 Đặc biệt 81156 Giải nhất 02127 Giải nhì 46925 – 25167 Giải ba 46205 – 11154 – 61997 – 37710 – 74555 – 02221 Giải tư 1739 – 3946 – 1557 – 5890 Giải năm 2790 – 5802 – 5337 – 4515 – 4985 – 7511 Giải sáu 059 – 104 – 890 Giải bảy 29 – 34 – 82 – 99 Đầu Đuôi 0 5, 2, 4 1 0, 5, 1 2 7, 5, 1, 9 3 9, 7, 4 4 6 5 6, 4, 5, 7, 9 6 7 7 8 5, 2 9 7, 0, 0, 0, 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 11-09-2018

Kqxs ngày 10-09-2018

Kqxs ngày 03-02-2014

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 03-02-2014 Đặc biệt 54416 Giải nhất 02981 Giải nhì 43698 – 25593 Giải ba 49586 – 26468 – 36912 – 05755 – 41825 – 11647 Giải tư 8636 – 9196 – 0602 – 4102 Giải năm 9729 – 0323 – 7881 – 8812 – 9375 – 5070 Giải sáu 739 – 666 – 815 Giải bảy 22 – 61 – 75 – 38 Đầu Đuôi 0 2, 2 1 6, 2, 2, 5 2 5, 9, 3, 2 3 6, 9, 8 4 7 5 5 6 8, 6, 1 7 5, 0, 5 8 1, 6, 1 9 8, 3, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 01-04-2014

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 01-04-2014 Đặc biệt 71541 Giải nhất 06158 Giải nhì 83842 – 96697 Giải ba 34525 – 81738 – 74764 – 37434 – 29599 – 61916 Giải tư 5493 – 7787 – 8891 – 2835 Giải năm 3578 – 3824 – 2204 – 5178 – 1105 – 0803 Giải sáu 443 – 705 – 440 Giải bảy 98 – 30 – 96 – 53 Đầu Đuôi 0 4, 5, 3, 5 1 6 2 5, 4 3 8, 4, 5, 0 4 1, 2, 3, 0 5 8, 3 6 4 7 8, 8 8 7 9 7, 9, 3, 1, 8, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 08-09-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 08-09-2018 Đặc biệt 66915 Giải nhất 12941 Giải nhì 16217 – 84509 Giải ba 25721 – 63432 – 69347 – 08709 – 43384 – 68675 Giải tư 9233 – 2993 – 4562 – 2952 Giải năm 1952 – 5675 – 6548 – 5886 – 6648 – 3738 Giải sáu 673 – 374 – 020 Giải bảy 93 – 86 – 70 – 68 Đầu Đuôi 0 9, 9 1 5, 7 2 1, 0 3 2, 3, 8 4 1, 7, 8, 8 5 2, 2 6 2, 8 7 5, 5, 3, 4, 0 8 4, 6, 6 9 3, 3 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,...