Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 03-02-2014

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Hai, 03-02-2014 Đặc biệt 54416 Giải nhất 02981 Giải nhì 43698 – 25593 Giải ba 49586 – 26468 – 36912 – 05755 – 41825 – 11647 Giải tư 8636 – 9196 – 0602 – 4102 Giải năm 9729 – 0323 – 7881 – 8812 – 9375 – 5070 Giải sáu 739 – 666 – 815 Giải bảy 22 – 61 – 75 – 38 Đầu Đuôi 0 2, 2 1 6, 2, 2, 5 2 5, 9, 3, 2 3 6, 9, 8 4 7 5 5 6 8, 6, 1 7 5, 0, 5 8 1, 6, 1 9 8, 3, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 21-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 21-07-2018 Đặc biệt 16268 Giải nhất 70185 Giải nhì 09860 – 56217 Giải ba 26830 – 66738 – 35457 – 63589 – 39026 – 87213 Giải tư 5989 – 9209 – 0585 – 6436 Giải năm 1469 – 0029 – 1912 – 9271 – 4170 – 4640 Giải sáu 014 – 043 – 347 Giải bảy 40 – 70 – 31 – 42 Đầu Đuôi 0 9 1 7, 3, 2, 4 2 6, 9 3 0, 8, 6, 1 4 0, 3, 7, 0, 2 5 7 6 8, 0, 9 7 1, 0, 0 8 5, 9, 9, 5 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 11-04-2012

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 11-04-2012 Đặc biệt 77582 Giải nhất 28291 Giải nhì 48638 – 41475 Giải ba 34230 – 88761 – 61239 – 84517 – 92488 – 57177 Giải tư 3229 – 5019 – 4483 – 1043 Giải năm 4985 – 1429 – 4299 – 8517 – 5112 – 5497 Giải sáu 642 – 905 – 951 Giải bảy 98 – 70 – 53 – 16 Đầu Đuôi 0 5 1 7, 9, 7, 2, 6 2 9, 9 3 8, 0, 9 4 3, 2 5 1, 3 6 1 7 5, 7, 0 8 2, 8, 3, 5 9 1, 9, 7, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 20-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 20-07-2018 Đặc biệt 32749 Giải nhất 15995 Giải nhì 01892 – 11453 Giải ba 93216 – 85762 – 31926 – 40024 – 84647 – 71836 Giải tư 4091 – 7288 – 8722 – 7919 Giải năm 2517 – 9914 – 6555 – 8403 – 0104 – 4631 Giải sáu 327 – 014 – 578 Giải bảy 99 – 39 – 31 – 23 Đầu Đuôi 0 3, 4 1 6, 9, 7, 4, 4 2 6, 4, 2, 7, 3 3 6, 1, 9, 1 4 9, 7 5 3, 5 6 2 7 8 8 8 9 5, 2, 1, 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 22-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Chủ Nhật, 22-07-2018 Đặc biệt 77892 Giải nhất 58381 Giải nhì 22268 – 51927 Giải ba 78761 – 83061 – 40355 – 97657 – 67596 – 41464 Giải tư 4389 – 2492 – 8127 – 2840 Giải năm 7985 – 8153 – 9475 – 2093 – 1369 – 6803 Giải sáu 495 – 104 – 962 Giải bảy 99 – 67 – 43 – 07 Đầu Đuôi 0 3, 4, 7 1 2 7, 7 3 4 0, 3 5 5, 7, 3 6 8, 1, 1, 4, 9, 2, 7 7 5 8 1, 9, 5 9 2, 6, 2, 3, 5, 9 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn:... 

Kqxs ngày 19-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Năm, 19-07-2018 Đặc biệt 15817 Giải nhất 47188 Giải nhì 74251 – 32807 Giải ba 19107 – 49924 – 19676 – 45029 – 09409 – 03641 Giải tư 4706 – 0207 – 8564 – 9262 Giải năm 7596 – 3229 – 0697 – 1928 – 6015 – 7274 Giải sáu 645 – 318 – 335 Giải bảy 07 – 86 – 15 – 89 Đầu Đuôi 0 7, 7, 9, 6, 7, 7 1 7, 5, 8, 5 2 4, 9, 9, 8 3 5 4 1, 5 5 1 6 4, 2 7 6, 4 8 8, 6, 9 9 6, 7 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 14-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 14-07-2018 Đặc biệt 78023 Giải nhất 30328 Giải nhì 86794 – 35471 Giải ba 35975 – 91231 – 66283 – 48396 – 47735 – 62023 Giải tư 7381 – 0043 – 8848 – 2335 Giải năm 1821 – 3209 – 2124 – 2446 – 4430 – 7823 Giải sáu 856 – 312 – 231 Giải bảy 82 – 33 – 48 – 79 Đầu Đuôi 0 9 1 2 2 3, 8, 3, 1, 4, 3 3 1, 5, 5, 0, 1, 3 4 3, 8, 6, 8 5 6 6 7 1, 5, 9 8 3, 1, 2 9 4, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 14-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 14-07-2018 Đặc biệt 78023 Giải nhất 30328 Giải nhì 86794 – 35471 Giải ba 35975 – 91231 – 66283 – 48396 – 47735 – 62023 Giải tư 7381 – 0043 – 8848 – 2335 Giải năm 1821 – 3209 – 2124 – 2446 – 4430 – 7823 Giải sáu 856 – 312 – 231 Giải bảy 82 – 33 – 48 – 79 Đầu Đuôi 0 9 1 2 2 3, 8, 3, 1, 4, 3 3 1, 5, 5, 0, 1, 3 4 3, 8, 6, 8 5 6 6 7 1, 5, 9 8 3, 1, 2 9 4, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 14-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 14-07-2018 Đặc biệt 78023 Giải nhất 30328 Giải nhì 86794 – 35471 Giải ba 35975 – 91231 – 66283 – 48396 – 47735 – 62023 Giải tư 7381 – 0043 – 8848 – 2335 Giải năm 1821 – 3209 – 2124 – 2446 – 4430 – 7823 Giải sáu 856 – 312 – 231 Giải bảy 82 – 33 – 48 – 79 Đầu Đuôi 0 9 1 2 2 3, 8, 3, 1, 4, 3 3 1, 5, 5, 0, 1, 3 4 3, 8, 6, 8 5 6 6 7 1, 5, 9 8 3, 1, 2 9 4, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 14-07-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 14-07-2018 Đặc biệt 78023 Giải nhất 30328 Giải nhì 86794 – 35471 Giải ba 35975 – 91231 – 66283 – 48396 – 47735 – 62023 Giải tư 7381 – 0043 – 8848 – 2335 Giải năm 1821 – 3209 – 2124 – 2446 – 4430 – 7823 Giải sáu 856 – 312 – 231 Giải bảy 82 – 33 – 48 – 79 Đầu Đuôi 0 9 1 2 2 3, 8, 3, 1, 4, 3 3 1, 5, 5, 0, 1, 3 4 3, 8, 6, 8 5 6 6 7 1, 5, 9 8 3, 1, 2 9 4, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống...