Kết Quả Xổ Số

Kqxs ngày 24-02-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Bảy, 24-02-2018 Đặc biệt 00154 Giải nhất 67018 Giải nhì 55135 – 56128 Giải ba 90708 – 86494 – 18520 – 62077 – 02683 – 25677 Giải tư 9406 – 7398 – 3720 – 9188 Giải năm 2750 – 3757 – 0312 – 9606 – 3083 – 0925 Giải sáu 993 – 114 – 619 Giải bảy 82 – 45 – 76 – 72 Đầu Đuôi 0 8, 6, 6 1 8, 2, 4, 9 2 8, 0, 0, 5 3 5 4 5 5 4, 0, 7 6 7 7, 7, 6, 2 8 3, 8, 3, 2 9 4, 8, 3 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 23-02-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Sáu, 23-02-2018 Đặc biệt 61444 Giải nhất 48915 Giải nhì 81984 – 67377 Giải ba 93182 – 21719 – 63464 – 72184 – 03048 – 34348 Giải tư 7359 – 6060 – 8852 – 9547 Giải năm 2695 – 7980 – 8798 – 7792 – 4314 – 1756 Giải sáu 286 – 816 – 555 Giải bảy 51 – 92 – 21 – 02 Đầu Đuôi 0 2 1 5, 9, 4, 6 2 1 3 4 4, 8, 8, 7 5 9, 2, 6, 5, 1 6 4, 0 7 7 8 4, 2, 4, 0, 6 9 5, 8, 2, 2 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống... 

Kqxs ngày 01-04-2014

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Ba, 01-04-2014 Đặc biệt 71541 Giải nhất 06158 Giải nhì 83842 – 96697 Giải ba 34525 – 81738 – 74764 – 37434 – 29599 – 61916 Giải tư 5493 – 7787 – 8891 – 2835 Giải năm 3578 – 3824 – 2204 – 5178 – 1105 – 0803 Giải sáu 443 – 705 – 440 Giải bảy 98 – 30 – 96 – 53 Đầu Đuôi 0 4, 5, 3, 5 1 6 2 5, 4 3 8, 4, 5, 0 4 1, 2, 3, 0 5 8, 3 6 4 7 8, 8 8 7 9 7, 9, 3, 1, 8, 6 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày, soạn:... 

Kqxs ngày 22-02-2018

Kqxs ngày 21-02-2018

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 21-02-2018 Đặc biệt 29059 Giải nhất 31161 Giải nhì 87842 – 53997 Giải ba 73354 – 78277 – 25794 – 90657 – 74610 – 37523 Giải tư 3375 – 3443 – 0061 – 2797 Giải năm 2897 – 9027 – 2330 – 0051 – 8438 – 0841 Giải sáu 848 – 437 – 617 Giải bảy 06 – 05 – 85 – 77 Đầu Đuôi 0 6, 5 1 0, 7 2 3, 7 3 0, 8, 7 4 2, 3, 1, 8 5 9, 4, 7, 1 6 1, 1 7 7, 5, 7 8 5 9 7, 4, 7, 7 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 11-04-2012

Kết quả xổ số MIỀN BẮC mở thưởng ngày Thứ Tư, 11-04-2012 Đặc biệt 77582 Giải nhất 28291 Giải nhì 48638 – 41475 Giải ba 34230 – 88761 – 61239 – 84517 – 92488 – 57177 Giải tư 3229 – 5019 – 4483 – 1043 Giải năm 4985 – 1429 – 4299 – 8517 – 5112 – 5497 Giải sáu 642 – 905 – 951 Giải bảy 98 – 70 – 53 – 16 Đầu Đuôi 0 5 1 7, 9, 7, 2, 6 2 9, 9 3 8, 0, 9 4 3, 2 5 1, 3 6 1 7 5, 7, 0 8 2, 8, 3, 5 9 1, 9, 7, 8 Để nhận KQXS Miền Bắc sớm nhất, soạn: UOC MB gửi 8177 Để nhận Thống Kê Miền Bắc đẹp trong ngày,... 

Kqxs ngày 20-02-2018

Kqxs ngày 19-02-2018

Kqxs ngày 18-02-2018

Kqxs ngày 17-02-2018

Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng ngày Thứ Bảy, 17-02-2018 Đặc biệt 620762 Giải nhất 55070 Giải nhì 58000 Giải ba 94205 – 62564 Giải tư 25632 – 55432 – 33028 – 05410 – 85858 – 07564 – 22531 Giải năm 5057 Giải sáu 4185 – 2763 – 0312 Giải bảy 868 Giải tám 29 Đầu Đuôi 0 0, 5 1 0, 2 2 8, 9 3 2, 2, 1 4 5 8, 7 6 2, 4, 4, 3, 8 7 0 8 5 9 Để nhận KQXS TP. Hồ Chí Minh sớm nhất, soạn: UOC HCM gửi 8177 Để nhận Thống Kê TP. Hồ Chí Minh đẹp trong ngày, soạn: VAC HCM gửi 8577 ...